Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC)

Europejska Rada ds. Innowacji ma realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu, kształtować gospodarkę działającą na rzecz ludzi i Europę dostosowaną do ery cyfrowej. Będzie wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich projektów.

Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby konkurować na światowych rynkach coraz bardziej definiowanych przez nowe technologie. Właśnie dlatego Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), która ma wspierać przełomowe pomysły obarczone wysokim ryzykiem, przekształcać naukę w nowy biznes i przyspieszać ekspansję innowatorów kształtujących przyszłość.

Celem Europejskiej Rady ds. Innowacji jest umieszczenie Europy w czołówce innowatorów, którzy tworzą nowe rynki, w szczególności poprzez łączenie produktów fizycznych i cyfrowych oraz usługi oparte na modelach biznesowych nowych technologii. Europa ma być miejscem atrakcyjnym na arenie międzynarodowej do rozwijania, inwestowania i zwiększania skali wysoko innowacyjnych technologii i przedsiębiorstw.

Zadaniem EIC jest wypełnienie luki w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Temu dedykowana jest strategia, w ramach której powołany został fundusz publiczno-prywatny specjalizujący się w pierwszych ofertach publicznych dla MŚP. Ta luka jest szczególnie dotkliwa w przypadku przełomowych innowacji, gdzie występuje wysokie ryzyko zarówno technologiczne, jak i rynkowe. EIC ma uzupełniać wsparcie państw członkowskich na rzecz innowacji.

EIC zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez następujące instrumenty finansowania:

  • Pathfinder –  dla wczesnych etapów prac B+R;
  • Transition –  dla dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki wcześniej realizowanego projektu (Pathfinder lub ERC Proof of Concept);
  • Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek.
Program Pracy 2024

Konkursy w 2024 roku:

Działalność ta ma być uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.