Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KLASTER 1

Zdrowie (Health)

Europejski filar Praw Socjalnych stanowi, że każdy ma prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, umożliwiającej prewencję i właściwe terapie opieki zdrowotnej dobrej jakości. Podkreśla to zaangażowanie UE w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w których wzywa się do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich w każdym wieku do 2030 roku.

Promowanie integracji społecznej oraz zdrowia i dobrobytu jej mieszkańców to główne cele polityk i programów Unii Europejskiej, w tym klastra Zdrowie programu Horyzont Europa.

Program EU4Health ma być instrumentem inwestycyjnym zapewniającym, że UE pozostanie najzdrowszym regionem na świecie, dysponując narzędziami umożliwiającymi sprostanie wyzwaniom zdrowotnym na szczeblu krajowym i europejskim. Aby zapewnić maksymalne synergie między tymi programami Horyzont Europa skoncentruje się na tworzeniu nowej wiedzy, podczas gdy program EU4Health będzie koncentrował się na jak najlepszym wykorzystaniu tej wiedzy. Dodatkowo europejski plan działania na rzecz walki z rakiem (Europe’s Beating Cancer Action Plan) będzie wspierał państwa członkowskie w ulepszaniu profilaktyki, kontroli i opieki w zakresie chorób nowotworowych. Kryzys wywołany przez Covid-19 uwypuklił konieczność przyjęcia podejścia „Jedno zdrowie” (w ramach Europejskiego Zielonego Ładu) w walce z wpływem degradacji środowiska, zanieczyszczeń, utraty różnorodności biologicznej i zmian klimatu na zdrowie i dobrostan obywateli, a także na systemy opieki zdrowotnej.

Działania w zakresie badań i innowacji w ramach klastra Zdrowie będą miały kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom związanym ze zdrowiem poprzez pogłębianie wiedzy, poprawę naszego zrozumienia zdrowia i chorób, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań metodologicznych i technologicznych w celu lepszego zarządzania zdrowiem i chorobami oraz osiągnięciu zrównoważonego podejścia do cyfrowej transformacji oraz świadczenie zintegrowanych, personalizowanych usług zdrowotnych i opiekuńczych o lepszej dostępności i lepszych wynikach zdrowotnych, wspieranych przez innowacje oparte na potrzebach i niezawodne łańcuchy dostaw w Europie.

W ramach klastra Zdrowie zdefiniowano sześć głównych obszarów działań:

 • Zdrowie na różnych etapach życia
 • Czynniki środowiskowe i społeczne
 • Choroby nie-zakaźne i choroby rzadkie
 • Choroby zakaźne
 • Narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w zdrowiu i opiece
 • Systemy opieki zdrowotnej

Natomiast w zgodnie z Planem Strategicznym na lata 2021-2024 Horyzontu Europa interwencje w zakresie badań i innowacji w ramach klastra Zdrowie będą ukierunkowane na następujące sześć wyzwań związanych ze zdrowiem (Destinations):

 • Zdrowie w zmieniającym się społeczeństwie

Obywatele pozostają w dobrym zdrowiu w szybko zmieniającym się społeczeństwie dzięki zdrowszemu stylowi życia i środowisku, ulepszonej polityce zdrowotnej opartej na faktach oraz skuteczniejszym rozwiązaniom w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

 • Życie i praca w środowisku prozdrowotnym

Środowisko, w którym żyjemy i pracujemy, sprzyja zdrowiu i jest zrównoważone dzięki lepszemu zrozumieniu środowiskowych, zawodowych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań zdrowia.

 • Zwalczanie chorób i zmniejszanie obciążenia chorobami

Świadczeniodawcy są w stanie zwalczać choroby (choroby zakaźne, w tym choroby związane z ubóstwem i choroby zaniedbane, choroby niezakaźne i rzadkie) dzięki lepszemu ich zrozumieniu, zastosowaniu bardziej skutecznych i innowacyjnych technologii oraz lepszemu przygotowaniu na nadchodzące epidemie.

 • Zapewnienie dostępu do zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej

Systemy opieki zdrowotnej zapewniają równy dostęp do innowacyjnej, zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej dzięki opracowywaniu i wdrażaniu bezpiecznych, opłacalnych i ukierunkowanych na ludzi rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia populacji, odporności systemów opieki zdrowotnej oraz polityce zdrowotnej opartej na faktach.

 • Wykorzystanie pełnego potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa

Technologie zdrowotne, nowe narzędzia i rozwiązania cyfrowe są skutecznie stosowane dzięki ich integracyjnemu, bezpiecznemu i etycznemu rozwojowi, integracji i wdrażaniu w politykach zdrowotnych oraz systemach opieki zdrowotnej.

 • Zrównoważony i globalnie konkurencyjny przemysł medyczny

Przemysł zdrowotny w UE jest bardziej innowacyjny, zrównoważony i konkurencyjny w skali globalnej dzięki lepszemu rozpowszechnianiu przełomowych technologii i innowacji.

Program Pracy 2023-2024

Działania w zakresie ochrony zdrowia obywateli UE będą też wspierane w ramach misji Cancer. W klastrze Zdrowie planowane jest uruchomienie 9 partnerstw europejskich.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.