Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KLASTER 2

Kultura, Kreatywność i Społeczeństwo integracyjne (Culture, Creativity and Inclusive Society)

Celem klastra 2. jest wspieranie większego zrozumienia bogactwa i dywersyfikacji kulturowej i społecznej Europy, jak również wskazanie w jaki sposób Europa może najlepiej korzystać z adaptowania nowych modeli i polityk w kontekście nagłych przemian transformacyjnych i korelacji międzynarodowych.

Wyzwania stojące przed Europą są ambitne, ale i takie są również możliwości, które pozwolą na przekucie tychże wyzwań w atuty poprzez spójność, zbieżność, różnorodność i innowacyjność we wszystkich obszarach: ekonomicznym, społecznym, kulturowym i rządzenia w Europie.

Dlatego pojawia się potrzeba realizowania badań i innowacji, które zwiększą wiedzę na temat obecnego stanu rozwoju społeczeństwa Europy oraz bezpośrednio opracują przyszłościowe rozwiązania. Sektory kulturalne i kreatywne powinny być zintegrowane w procesy badań i innowacji, celem promowania nowych sposobów myślenia i wprowadzania rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania społeczne i ekonomiczne.

Oczekiwane będą działania interdyscyplinarne, integracyjne, porównawcze, obejmujące wiele sektorów i krajów. Dzięki temu możliwe będzie identyfikowanie czynników odpowiadających za zmiany społeczne i kulturowe oraz opracowywanie innowacyjnych teorii oraz rozwiązań aplikacyjnych i rekomendacji na poziomie politycznym, pozwalających na rozwój. Realizując te cele wskazanym jest też wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań Big Data w naukach społecznych i humanistycznych.

Działania w klastrze 2. będą skupiać się na wyzwaniach dotyczących m.in.: rządów demokratycznych, dziedzictwa kulturowego i kreatywnej ekonomii, przemian społecznych i ekonomicznych. Wyzwania w tych obszarach są ze sobą połączone, a ich wybór jest ściśle związany z pilnymi społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i kulturowym obawami i oczekiwaniami obywateli Europy. Wyzwania te kreślą wyraźny obraz korzyści, jakich obywatele i interesariusze mogą oczekiwać w wyniku działań badawczo-innowacyjnych realizowanych w klastrze 2.

W ramach Klastra 2 będą finansowane badania i innowacje w następujących obszarach, nazywanych destinations:

  • poprawa rządów demokratycznych,
  • promowanie dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzanie przemianami społecznymi i ekonomicznymi.
Program Pracy 2023-2024

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.