Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Podsumowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego w 2023 roku

 • Opublikowano: 29 grudnia 2023
 • Autor: redakcja

Dobiegł końca drugi pełny rok funkcjonowania Programu Ramowego UE Horyzont Europa – rok pełen interesujących spotkań, ambitnych przedsięwzięć oraz działań informacyjnych i eksperckich mających na celu przybliżenie Państwu możliwości, jakie daje program Horyzont Europa.

Jesteśmy w całej Polsce

Utworzona przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) w 2022 r. sieć sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych (HPK), efektywnie kontynuowała pracę w regionach na rzecz zwiększania udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa (HE).

Horyzontalne Punkty Kontaktowe, finansowane i koordynowane przez KPK, udzielały konsultacji dotyczących HE o charakterze administracyjnym i przekrojowym, a także organizowały szkolenia i brały czynny udział w wydarzeniach na skalę całej sieci. Sieć KPK-HPK to w sumie ponad 100 ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę na temat programu Horyzont Europa i działających na terenie całego kraju.

Akademia Managera HE – ogromne zainteresowanie już drugi rok z rzędu!

W 2023 r. kontynuowaliśmy nasz flagowy projekt edukacyjny Akademia Managera PR Horyzont Europa. W II edycji przez 9 tygodni zorganizowaliśmy łącznie 18 spotkań. Ponad 80 ekspertów poprowadziło 9 modułów tematycznych i 9 spotkań towarzyszących, podczas których gościliśmy ponad 900 uczestników.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele uczelni (31% ogółu uczestników), instytutów badawczych (20%), instytutów PAN (6%), małych i dużych przedsiębiorstw (21%), administracji publicznej (12%), a także firm konsultingowych (5%). Wydaliśmy ok. 600 zaświadczeń ukończenia pełnego cyklu szkoleniowego, potwierdzających nabycie wiedzy z zakresu programu Horyzont Europa.

Łącznie w ramach dwóch edycji Akademii Managera Horyzontu Europa (2022 i 2023) wykształciliśmy blisko 1200 profesjonalnych managerów projektów. Dodatkowe szkolenie, które zorganizowaliśmy w odpowiedzi na potrzeby uczestników – pn. „Jak stworzyć dobre biuro zarządzania projektami? Podpowiadamy najlepsze praktyki” – spotkało się z równie dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 720 osób!

Kolejna, III edycja Akademii Managera jest planowana na jesień 2024 r. Będziemy kontynuować także cykl spotkań uzupełniających pn. Akademia Managera Follow-up.

Zostań ekspertem Horyzontu Europa

Przez cały rok prowadziliśmy intensywnie kampanię zachęcającą osoby posiadające wiedzę ekspercką do ubiegania się o pracę unijnego eksperta oceniającego wnioski projektowe w programie Horyzont Europa. Zorganizowaliśmy serię spotkań, w trakcie których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z procesem rejestracji w unijnej bazie ekspertów, oceny wniosków projektowych oraz dowiedzieć się więcej o roli eksperta w programie HE. Zasięg kampanii poszerzyły liczne artykuły, które publikowaliśmy w mediach branżowych i ogólnopolskich. Pogłębiony tekst na temat możliwości płynących z pracy eksperta dla Unii Europejskiej opublikował dziennik „Rzeczpospolita”. Punktem kulminacyjnym kampanii była konferencja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Ekosystem wsparcia dla firm

W tym roku poświęciliśmy szczególną uwagę na dotarcie do firm, które mają szansę na udział w programie HE (w szczególności: w EIC Accelerator) – byliśmy obecni na wydarzeniach dla startupów takich jak: Wolves Summit, Carpathian Startup Fest, Deep Tech Summit, Women in Tech.

Jako członek EIC Forum, KPK aktywnie realizował założenia Nowej Europejskiej Agendy Innowacji (NEIA) szukając synergii z programami krajowymi – np. z programem FENG Seal of Excellence oraz wspierając budowę ekosystemu innowacji. W trakcie konferencji NCBR Horyzont Innowacji zorganizowaliśmy panel dyskusyjny, który był jednocześnie zapowiedzią kampanii KPK zaplanowanej do realizacji w 2024 r. – Horyzont Europa dla biznesu.

Równość płci w Horyzoncie Europa

Nasi eksperci i ekspertki prowadzili konsultacje oraz liczne działania informacyjno-edukacyjne także w zakresie równości płci w Horyzoncie Europa. W 2023 r., oprócz kontynuacji działań wspomagających wdrażanie planów równości płci (GEP), rozpoczęty został cykl szkoleń, spotkań i warsztatów poświęconych uwzględnianiu wymiaru płci w treści projektów B+R. Ponadto stworzyliśmy newsletter tematyczny poświęcony tematyce równości płci w badaniach i innowacjach oraz opublikowaliśmy broszurę pt. „Różnorodność a innowacyjność: zespoły badawcze i projektowe w Horyzoncie Europa”. KPK aktywnie włączał się także w prace wewnętrznego zespołu NCBR ds. równości płci.

Horyzont Europa to niewyczerpane możliwości obszarów i inicjatyw, dlatego przez cały rok prowadziliśmy działania przekrojowe, kampanie tematyczne i eksperckie dopasowując środki komunikacji do zróżnicowanych grup potencjalnych i aktualnych beneficjentów programu Horyzont Europa. Poniżej prezentujemy niektóre z naszych tegorocznych inicjatyw:

 • Największe wydarzenie na temat oferty HE w 2023 r.

Rok 2023 rozpoczęliśmy od stacjonarnego Dnia Informacyjnego na temat projektów oraz programu pracy HE na lata 2023-2024, w którym uczestniczyło ponad 300 osób. Zorganizowaliśmy 20 sesji tematycznych, 10 stoisk informacyjnych oraz stworzyliśmy wiele okazji do networkingu i wymiany doświadczeń. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 • Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa w programie HE

Wspólnie z Komisją Europejską, zorganizowaliśmy wydarzenie na temat konkursów w klastrze 3, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie służb mundurowych i administracji publicznej, w tym policji, straży granicznej, służby pożarniczej, a także przedstawicieli przemysłu, ABW, uczelni, NGOs i fundacji. Z radością przyjęliśmy do wiadomości, że efektem m.in. tego wydarzenia było złożenie w tym roku przez polskie podmioty 30 wniosków projektowych, w tym 7 z polską koordynacją w ramach klastra 3.

 • Platforma wideraexperts.eu

W ramach koordynowanego przez KPK projektu NCP_WIDERA.NET stworzona została platforma wideraexperts.eu umożliwiająca wsparcie krajów wideningowych poprzez nieodpłatną ekspercką pre-ewaluację wniosków składanych w obszarach: Widening, ERA, wszystkich klastrów filaru II oraz EIC Pathfinder. Na platformie zarejestrowało się już ponad 500 doświadczonych międzynarodowych ekspertów reprezentujących szeroki wachlarz dziedzin.

 • Cyfrowy Horyzont

Celem prowadzonej przez KPK kampanii pn. „Cyfrowy Horyzont” było pokazanie możliwości aplikowania w zakresie technologii cyfrowych w programie Horyzont Europa. Przez sześć tygodni prezentowaliśmy przykłady cyfrowej transformacji od zdrowia przez przemysł 4.0, żywność, sztukę i technologie kosmiczne aż po kwanty. Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy serię artykułów i debiutowaliśmy w zakresie podcastów zawierających rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin zaangażowanymi w projekty Horyzontu Europa oraz webinarium dla pasjonatów technologii chmurowych. Kampania została zwieńczona konferencją, w której wzięli udział eksperci Komisji Europejskiej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz beneficjenci programów Horyzont Europa i Horyzont 2020.

 • Zielony Horyzont

Przygotowaliśmy cykl spotkań online pod hasłem „Zielony Horyzont”, którego celem było przybliżenie najnowszych strategii i programów Komisji Europejskiej związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Spotkania dotyczyły szeroko pojętej „zielonej” tematyki w obszarach transportu, tematyki miejskiej, wodoru, przemysłu, zdrowia, rolnictwa i kwestii społecznych. W naszych webinariach wzięło udział niemal 400 uczestników. Spektakularnym elementem kampanii było

 • Blue Economy Baltic Forum w Gdańsku

W przypadku tej inicjatywy, za cel postawiliśmy sobie wzmocnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Gromadząc odpowiednich interesariuszy oraz dostarczając informacji na temat możliwości finansowania innowacyjnych projektów, wspieraliśmy realizację misji UE „Restore our Oceans and Waters”. W Forum uczestniczyło stacjonarnie ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy, była to również okazja do podpisania przez NCBR Karty MisjiRestore our Ocean and Waters to 2030”.

 • Rok Kopernikański

Rok 2023 to również szereg inicjatyw KPK mających na celu popularyzację astronautyki i idei poznawania przestrzeni kosmicznej oraz polskich osiągnięć w rozwoju technologii kosmicznych. Flagowym przedsięwzięciem kampanii było zorganizowanie w maju 2023 r. w Brukseli, wspólnie z Biurem NCBR w Brukseli, dedykowanego wydarzenia dla polskiej branży kosmicznej w związku z obchodami 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego myśliciela i astronoma Mikołaja Kopernika, pn. „EU Space programme success stories. Networking meeting in the Copernicus year”. Partnerami wydarzenia były Polska Agencja Kosmiczna, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 uczestników, w tym urzędnicy Komisji Europejskiej, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej, zastępca dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz prezesi polskich firm kosmicznych.

O możliwościach finansowania technologii kosmicznych z Europejskiego Programu Kosmicznego i programu Horyzont Europa dyskutowaliśmy także podczas zorganizowanego przez KPK oraz Polską Agencję Kosmiczną i Agencję Rozwoju Pomorza S.A. spotkania informacyjnego w październiku w Gdańsku.  Wśród uczestników znalazły się przedsiębiorstwa i przedstawiciele instytucji naukowych,  a także przedstawiciele administracji. Oba ww. spotkania miały bardzo efektywny wymiar networkingowy.

 • European Hydrogen Week

EU Hydrogen Week to coroczne, kluczowe dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki wodorowej, spotkanie przedstawicieli gospodarki wodorowej organizowane wspólnie przez Komisję Europejską, Clean Hydrogen Partnership oraz stowarzyszenia Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research. W 2023 roku Krajowy Punkt Kontaktowy, dostrzegając istotny polski potencjał w tym sektorze, zorganizował własne, duże stoisko w ramach #EUH2week, tworząc przestrzeń integrującą polskie podmioty aktywne w działaniach B+I na arenie unijnej i demonstrując partnerom zagranicznym polskie możliwości w zakresie współpracy w obszarach rozwoju badań i innowacji, komercjalizacji i wdrażania rozwiązań wodorowych dla przemysłu.

 • Wspieramy indywidualne kariery polskich naukowców

W połowie roku zorganizowaliśmy spotkanie pod hasłem: „Kariera naukowa z Horyzontem Europa”, w czasie którego KPK wraz z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej  oraz zaproszonymi laureatami grantów ERC, MSCA i innych, zaprezentował możliwości wsparcia kariery naukowej, jakie daje program Horyzont Europa. Ponadto, zaprosiliśmy wszystkich chętnych na szkolenia online: „Granty ERC – nowości w nadchodzących konkursach” oraz współorganizowane z European Research Council (ERC): „ERC and national support measures for researchers in Poland”, podczas których słuchacze dowiedzieli się o nowych zasadach w konkursach ERC oraz mechanizmach wsparcia polskich naukowców w aplikowaniu o granty.

 • Tydzień z klastrami 

W tym roku zaproponowaliśmy nową formułę tego cyklicznego wydarzenia. Każdego dnia rano publikowaliśmy pakiet bieżących informacji o wybranym obszarze tematycznym HE, natomiast po południu eksperci KPK byli do Państwa dyspozycji odpowiadając na liczne pytania i wyjaśniając wszelkie problematyczne kwestie oraz konsultując innowacyjne pomysły.

Ponadto:

 • współpracowaliśmy z Komisją Europejską i pozostałymi państwami członkowskimi oraz stowarzyszonymi z Horyzontem Europa poprzez uczestnictwo w licznych posiedzeniach kilkunastu konfiguracji komitetów programowych w ramach Horyzontu Europa, mających na celu monitorowanie wdrażania programu, nadanie kształtu programowi na następne lata i rozwiązywanie wszelkich kwestii bieżących,
 • zaprosiliśmy do Warszawy nowo mianowanego prezesa zarządu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Board) Michiela Scheffera, by lepiej poznał polski ekosystem innowacyjnych MŚP oraz zebrał sugestie udoskonaleń systemu EIC, płynące od polskich interesariuszy,
 • zorganizowaliśmy blisko 100 szkoleń i warsztatów dotyczących różnych aspektów uczestnictwa w programie Horyzont Europa, w których wzięło udział łącznie prawie 16 tys. osób,
 • realizowaliśmy kilkanaście projektów Horyzontu Europa, przeznaczonych specjalnie dla Krajowych Punktów Kontaktowych i agencji finansujących, w tym jeden koordynowaliśmy: NCP_WIDERA.NET,
 • uczestniczyliśmy w licznych konferencjach, spotkaniach i warsztatach zewnętrznych w roli ekspertów programu Horyzont Europa,
 • współorganizowaliśmy spotkania brokerskie online i stacjonarne,
 • wspólnie z Science Business – znaną europejską organizacją działającą w Brukseli – zorganizowaliśmy w Warszawie forum dyskusyjne „Teaming for success: How to capitalise on centres of excellence in Widening countries?”,
 • stworzyliśmy dla Państwa ok. 20 artykułów prasowych i innych publikacji, w tym unikalny przewodnik nt. wdrażania Planów równości płci w jednostkach publicznych.

Plany na 2024 rok

Wkraczamy w rok 2024 gotowi do dalszej pracy i wsparcia Państwa w staraniu się o środki z programu Horyzont Europa! W Nowym Roku m.in. kolejna odsłona Akademii Managera, nadal będziemy zachęcać Państwa do pełnienia roli ekspertów i ekspertek oceniających wnioski w Horyzoncie Europa, podkreślimy wagę lokalnego wsparcia beneficjentów w ramach kampanii Regiony na Horyzoncie oraz szczególną uwagę poświęcimy firmom i możliwościom, jakie otwiera przed nimi program Horyzont Europa.

A już 29 i 30 stycznia 2024 r. zapraszamy na organizowane przez nas w Warszawie przekrojowe, stacjonarne wydarzenie pn. Szeroki Horyzont!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.