Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Kariera naukowa z Horyzontem Europa

24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Kariera naukowa z Horyzontem Europa” zorganizowana Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa (KPK).

W wydarzeniu, które rozpoczęło się od powitania wygłoszonego przez dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Magdalenę Bem-Andrzejewską, wzięło udział ponad 200 osób. Konferencja odbyła się w ramach nowego cyklu spotkań, szkoleń i dni informacyjnych pn. „Doskonałość Naukowa z Horyzontem Europa” organizowanego przez KPK. Cykl ten ma na celu wsparcie polskich wnioskodawców w skutecznym ubieganiu się o środki z I filaru Horyzontu Europa i z jego przekrojowego komponentu – tzw. pakietu Wideningowego.

Pierwszą część konferencji stanowiły wystąpienia dotyczące Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Ekspertka KPK Katarzyna Kubica-Oroń przedstawiła podstawowe informacje nt. ERC oraz schematu finansowania działalności naukowej przez ERC, zwracając szczególną uwagę na zmianę dotyczącą kryterium doskonałości naukowej w ocenie wniosku o grant – w konkursach rozstrzyganych w roku 2024 ERC w większym stopniu będzie przywiązywać wagę do doskonałości projektu, zaś w mniejszym – do doświadczenia naukowca składającego wniosek.

Karolina Organiściak-Rakowska, również ekspertka KPK, przybliżyła następnie słuchaczom zasady Inicjatywy Mentoringowej ERC, koordynowanej przez KPK, zwracając uwagę na duże zainteresowanie polskich badaczy tą nową możliwością. Laureaci ERC (prof. Justyna Olko i prof. Dorota Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Urszula Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dr Krzysztof Szade z Uniwersytetu Jagiellońskiego) opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z pozyskiwaniem grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Podkreślono m.in. istotność mobilności naukowej, atrakcyjności i jasności opisu koncepcji badawczej zawartej w treści wniosku projektowego, umiejętności wykorzystywania krytycznych opinii podczas etapu przygotowywania wniosku oraz wytrwałości w aplikowaniu.

Kolejną sesję, poświęconą Działaniom Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), rozpoczął dyrektor Biura Programów dla Naukowców w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Paweł Kurzyński, zaś Marta Muter (główny specjalista ds. MSCA w NAWA), pełniąca rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla tego obszaru Horyzontu Europa, opisała rodzaje grantów udzielanych w ramach MSCA. Następnie grantobiorcy (dr Monika Biniecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Piotr Hańczyc i dr Emily Peppers z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Aleksander Poreda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) przedstawili swoje rekomendacje dla naukowców, którzy zamierzają wnioskować o dofinansowanie w ramach MSCA.

Większość prelegentów podkreślała, że bardzo ważnym elementem wniosku o grant jest nie tylko skoncentrowanie się na szczegółach i zawarcie odpowiedzi na najważniejsze pytania: „co sprawia, że projekt jest ważny?” czy „dlaczego ja powinienem go przeprowadzić?”, ale również przejrzysta treść i forma aplikacji.

W następnej części konferencji Adam Głuszuk (ekspert KPK ds. infrastruktury badawczej w HE) przedstawił możliwości bezpłatnego wykorzystania europejskiej infrastruktury badawczej w charakterze TA/VA (Transnational/Virtual Access) poprzez znalezienie odpowiednich konkursów przy pomocy wyszukiwarki RICH Europe (Research Infrastracture in Horizon Europe). W ostatniej części tej sesji zastępca dyrektora Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Michał Młynarczyk przedstawił doświadczenia Centrum związane z pozyskaniem grantów UE. Zaznaczył, że bardzo ważną kwestią jest współpraca naukowców z sektorem prywatnym i podkreślił, jak ważne jest wsparcie ze strony instytucji takich jak Krajowy Punkt Kontaktowy.

Ostatnia część wydarzenia poświęcona była planowaniu kariery naukowej przy wykorzystaniu możliwości udostępnianych przez Horyzont Europa. Magdalena Chomicka, doradczyni ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiła prezentację, w której podkreśliła, jak ważną kwestią jest zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do rozwoju ścieżki kariery pracowników naukowych, a także jak istotne jest właściwe doradztwo dla nich w tym zakresie. Podsunęła przy tym słuchaczom wiele konkretnych wskazówek pomocnych przy refleksji na temat własnej kariery naukowej.

Z kolei Anna Wiśniewska, dyrektor Biura Współpracy w NAWA, zapoznała zgromadzonych z założeniami międzynarodowej sieci EURAXESS umożliwiającej europejskim naukowcom rozwój kariery w otoczeniu międzynarodowym.

Na zakończenie Renata Rycerz, ekspertka KPK, przedstawiła informacje dotyczące zasadności i możliwości ubiegania się o status eksperta Komisji Europejskiej, oceniającego wnioski o granty składane w ramach Horyzontu Europa.

Kolejne wydarzenia z cyklu „Doskonałość Naukowa z Horyzontem Europa” będą uzupełniać tematycznie kwestie poruszone podczas konferencji „Kariera naukowa z Horyzontem Europa” o obszary takie, jak: wsparcie w ramach mechanizmu WIDERA, ERC, infrastruktury badawcze oraz pokrewne. Zaplanowane zostały szkolenia, dni informacyjne, webinaria oraz dyskusje panelowe wspierające polskie uczestnictwo w HE, zarówno na poziomie indywidualnego wnioskodawcy, jak i instytucjonalnym.

Najbliższe spotkanie z tego cyklu to międzynarodowa konferencja online „Teaming for Success: How to capitalise on centres of excellence in Widening Countries?”, która odbędzie się 16 maja  2023 r.

Zachęcamy Państwa do planowania kariery naukowej z wykorzystaniem instrumentów Horyzontu Europa, a także do uczestnictwa w nadchodzących wydarzeniach KPK dotyczących niezwykle bogatej oferty tego programu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.