Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Sala konferencyjna wypełniona uczestnikami konferencji, z mównicy przemawia mężczyzna w garniturze
Dyrektor NCBR Jacek Orzeł powitał gości konferencji „Dlaczego warto zostać ekspertem Komisji Europejskiej?”, która odbyła się 17 października 2023 r. w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski (fot. NCBR)

Konferencja „Dlaczego warto zostać ekspertem KE?”

Konferencja, która odbyła się 17 października 2023 r. w hotelu Radisson Blu w Warszawie, zwieńczyła tegoroczną kampanię prowadzoną przez Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR, mającą na celu promocję udziału polskich ekspertów w programie Horyzont Europa.

– Komisja Europejska odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Europy. Jej misją jest promowanie wspólnych wartości, rozwoju i współpracy między państwami członkowskimi. Wszystkie te cele wymagają zaangażowania najlepszych umysłów i ekspertów z różnych dziedzin w całej Europie, w tym z Polski – powiedział, otwierając konferencję, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Jacek Orzeł.

Krajowy Punkt Kontaktowy prowadził w br. kampanię informacyjną, podczas której zachęcał osoby mające wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach do rejestrowania się w bazie ekspertów KE, a także przybliżał różne aspekty pełnienia roli eksperta. – Mandat KPK obejmuje wszechstronną promocję Horyzontu Europa, w tym poszerzanie bazy ekspertów KE o doświadczonych i kompetentnych profesjonalistów z Polski – powiedziała Dyrektor KPK Magdalena Bem-Andrzejewska.

Udział w ocenie wniosków to również możliwość kształtowania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej, dostęp do unikalnego know-how i wiedzy o nowościach w danych obszarach tematycznych, a także atrakcyjne wynagrodzenie z Komisji Europejskiej.

Konferencja „Dlaczego warto być ekspertem Komisji Europejskiej?”, odbywająca się pod patronatem Przedstawicielstwa KE w Polsce, zgromadziła ponad stu specjalistów z różnych dziedzin w celu omówienia roli i znaczenia ekspertów w programie Horyzont Europa. Wśród prelegentów i panelistów znaleźli się zarówno eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego, jak też eksperci zewnętrzni – przedstawiciele uczelni, instytucji publicznych i przedsiębiorstw pracujący jednocześnie jako eksperci Komisji Europejskiej. W konferencji uczestniczyła też przedstawicielka Komisji Europejskiej – Izabela Prokopowicz, pracująca w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, która w trakcie swojego wystąpienia wyjaśniła, że Komisja Europejska ceni nowych ekspertów, bowiem zależy jej na tym, by poszerzać krąg osób, z którymi współpracuje. Ważne jest, aby profil kandydata był zawsze aktualizowany i aby uwzględnić w nim kompletne doświadczenie i kompetencje danej osoby.

Podczas tej konferencji przedstawiano nie tylko rzeczywiste korzyści i zalety z bycia ekspertem, ale także wiele informacji praktycznych o przebiegu samej oceny projektów w Horyzoncie Europa. Takie informacje stanowią cenne wskazówki nie tylko dla potencjalnych ekspertów, ale i wnioskodawców w programie ramowym.

Zakres poruszanych tematów był bardzo szeroki – poczynając od zaprezentowania danych statystycznych dotyczących ekspertów KE, poprzez omówienie ich możliwych ról i zadań, aż po szczegóły procesu ewaluacji zaprojektowanego na podstawie wieloletnich doświadczeń Komisji Europejskiej w programach ramowych. Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawili aspekty teoretyczne oceny projektów w ramach konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), a także konkursów w ramach filaru II Horyzontu Europa. Natomiast zaproszeni prelegenci, mający szerokie doświadczenie w pracy dla Komisji Europejskiej, omawiali aspekty praktyczne procesów oceny. Profesor Alicja Józkowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała kluczowe aspekty procesu oceny wniosków projektowych z własnej perspektywy, jako ekspertki oceniającej w ERC. Agnieszka Łukaszewska, reprezentująca firmę FASADA z Gdańska, przedstawiła aspekty praktyczne oceny wniosków i monitoringu projektów w tzw. klastrach Horyzontu Europa, korzystając z własnych doświadczeń – nie tylko eksperckich, ale także jako realizatorki projektów unijnych. Na zakończenie sesji informacyjnej, dr Ewa Kochańska, reprezentująca Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA, wygłosiła prezentację online na temat aspektów praktycznych oceny wniosków i monitoringu projektów w EIC.

Ostatnia część konferencji to panel ekspercki moderowany przez dr Monikę Ryndzionek – koordynatorkę kampanii „Zostań ekspertem Horyzontu Europa” z Krajowego Punktu Kontaktowego. W panelu uczestniczyli eksperci Komisji Europejskiej: Piotr Dymarski, Alicja Józkowicz, Rafał Łukasik i Grażyna Omarska. Dyskusja panelowa koncentrowała się na różnych aspektach oceny i monitoringu projektów w programie Horyzont Europa. Dyskutowano na temat zalet, ale i wyzwań w pracy eksperta. Poruszono temat znaczenia poszczególnych kryteriów oceny wniosków, a także przyszłości finansowania badań w Europie i ewentualnej przestrzeni do zmian w procesach oceny i monitorowania projektów.

Był też czas na pytania od uczestników konferencji, gdzie pojawiło się kilka istotnych kwestii, między innymi pytanie o to, czy narzędzia AI, takie jak ChatGPT mogą wpłynąć na pracę ekspertów lub w przyszłości wręcz ich zastąpić. Prognozy są optymistyczne – na tym etapie eksperci są nie do zastąpienia!

.

Dla osób zainteresowanych rolą eksperta w programie HE:

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Czytaj więcej:

https://mamstartup.pl/jestes-przedsiebiorca-mozesz-zostac-ekspertem-programu-horyzont-europa/

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/eksperci-ke

ttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/ksztaltowanie-jutra-naukowcy-jako-eksperci-w-horyzoncie-europa/

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.