Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation & Technology – EIT)

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)  to niezależna jednostka UE mająca za zadanie wzmocnienie zdolności Europy do innowacji poprzez wsparcie współpracy przedsiębiorców i innowatorów z nauką i biznesem. EIT jest największym europejskim ekosystemem innowacji, który zrzesza ponad 2000 partnerów ze wszystkich sektorów. Instytut został utworzony w 2008 r., a jego siedziba główna znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech. EIT stanowi integralną część programu  ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa.

 

Czym zajmuje się EIT?

EIT to międzynarodowa sieć partnerstw skupionych wokół obszarów tematycznych odpowiadających na najważniejsze globalne wyzwania. EIT wpiera rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw ogólnoeuropejskich wśród przedstawicieli biznesu, instytucji naukowych i badawczych, uczelni wyższych oraz startupów.

EIT działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji (z ang. KIC – Knowledge and Innovation Communities), skupionych wokół obszarów tematycznych odpowiadających na najważniejsze problemy współczesnej Europy i świata. W ramach poszczególnych wspólnot KIC prowadzone są programy wspierania wynalazców i przedsiębiorców w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów, programy wspierające rozwój innowacyjności w firmach oraz przekształcanie innowacyjnych pomysłów w produkty i usługi, tworząc przy tym miejsca pracy oraz kreując zrównoważony rozwój gospodarczy.

EIT jest obecny w całej Europie, a także w Izraelu oraz w Dolinie Krzemowej.

 

Czym jest Wspólnota Wiedzy i Innowacji KIC?


Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC zrzeszają organizacje partnerskie w tzw. trójkącie wiedzy, łącząc i kreując współpracę pomiędzy przedstawicielami przemysłu i biznesu, instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami.  Wspólnoty realizują swoje działania w trzech obszarach: EDUKACJI, INNOWACJI i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, a ich najważniejsze cele to:

  • tworzenie innowacyjnych produktów i usług,
  • rozwój firm opartych na innowacjach,
  • wykształcenie nowej generacji przedsiębiorców.

 

Wspólnoty EIT KIC we współpracy z instytucjami partnerskimi oferują szeroki wachlarz działań w zakresie edukacji, rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, takie jak m.in.: studia doktoranckie i magisterskie łączące umiejętności techniczne z potrzebami biznesu, kursy edukacyjne z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości, programy akceleracyjne dla startupów oraz projekty badawcze oparte na innowacjach. Każda ze wspólnot wiedzy i innowacji EIT działa w hubach innowacji oraz biurach regionalnych rozproszonych w całej UE, po to aby zwiększyć wpływ działalności Instytutu w poszczególnych krajach. Poznaj działalność EIT w Polsce.

Obecnie w EIT funkcjonuje osiem Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC, z których każda koncentruje się na konkretnym globalnym wyzwaniu:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.