Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Misja Gleba

(EU Mission: A Soil Deal for Europe)

„Troska o glebę – to troska o życie”

Aby wspierać świadczenia podstawowych usług ekosystemowych dla żywności, ludzi, przyrody i klimatu do 2030 r. co najmniej 75% wszystkich gleb w każdym państwie członkowskim UE będzie zdrowe lub będzie wykazywać znaczną i mierzalną poprawę wszystkich wskaźników, dla których obecne poziomy są poniżej zaakceptowanych progów.

Tereny lądowe i gleby mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich procesów podtrzymujących życie na naszej planecie. Stanowią podstawę produkowanej przez nas żywności, a także wielu innych produktów, takich jak pasze, tekstylia czy drewno. Gleby zapewniają również szereg usług ekosystemowych, które są ważne dla dostępu do czystej wody, wspierania różnorodności biologicznej, obiegu składników odżywczych w przyrodzie i regulacji klimatu. Jednocześnie to bardzo dynamiczne i wrażliwe ekosystemy, które są zasobem bardzo ograniczonym – wytworzenie 1 cm gleby może zająć nawet 1000 lat. Niestety, pozostają one narażone na dużą presję ze strony rosnącej populacji, która wymaga gruntów pod produkcję, osadnictwo i przemysł. Gleby są również silnie dotknięte zmianami klimatycznymi, erozją i wzrostem poziomu mórz. Około 33% gleb na świecie jest zdegradowanych, a w UE erozja dotyka 25% gruntów rolnych. Szacowane koszty związane z degradacją gleb w UE przekraczają 50 miliardów euro rocznie.

Ambicją misji w obszarze zdrowia gleby i żywności jest dostarczenie potężnego narzędzia zwiększania świadomości na temat znaczenia gleb, współpracy z obywatelami, tworzenia wiedzy i opracowywania rozwiązań w celu przywrócenia zdrowia gleby i jej funkcji. Umożliwi to pełne wykorzystanie potencjału gleb do łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Wyniki będą miały bezpośredni wpływ na wdrożenie strategii Europejskiego Zielonego Ładu i jej celów w zakresie postępu w dziedzinie klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonej żywności.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.