Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty dla przedsiębiorców w Horyzoncie Europa

  • Opublikowano: 24 sierpnia 2021
  • Autor: redakcja

Oprócz grantów na badania naukowe, Horyzont Europa ma również bogatą ofertę dla firm. Na konkursy Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council – EIC) w ramach  filaru Innowacyjna Europa w 2021 r. przeznaczono 1,5 mld euro. Przedsiębiorcy, którzy tworzą przełomowe technologie, mają do dyspozycji kilka rodzajów grantów.

EIC wspiera najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm (MŚP), start-upy (ze wszystkich branż) oraz konsorcja w realizowaniu ich projektów.

Dla kogo Pathfinder, Accelerator, Transition?

Dla MŚP oraz start-upów, którzy posiadają prawie gotowy produkt – mogą pochwalić się prototypem rozwiązania – dedykowane jest dofinansowanie z EIC Accelerator. Na rozwijanie innowacyjnych projektów można pozyskać grant do 2,5 mln euro albo tzw. finansowanie mieszane – grant plus finansowanie kapitałowe na komercjalizację produktu – łącznie do wysokości 17,5 mln euro. O finansowanie w tym przypadku firma musi ubiegać się samodzielnie, nie ma możliwości tworzenia konsorcjum.

Wnioski  można składać w ramach dwóch typów naborów:

  • Open: Nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
  • Challenge: Wspiera start-upy i MŚP, które opracowują rozwiązania dla wskazanych w ogłoszeniu konkursu tematów: zdrowie, zielone technologie i rozwiązania cyfrowe.

Proces aplikacyjny do EIC Accelerator jest trzyetapowy: na początek składa się krótki, zaledwie 5-stronicowy wniosek wraz z 3-minutowym filmem wideo oraz krótką prezentacją. Nabór krótkich wniosków jest ciągły – aplikację możemy złożyć w każdym momencie i powinna być ona oceniona w ciągu 4 tygodni. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w pierwszym etapie, mają 12 miesięcy, aby złożyć wniosek pełny. Proces aplikacyjny kończy spotkanie z 6-osobowym jury, które podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Z uwagi na pandemię obecnie finałowe rozmowy odbywają się online. Docelowo finaliści będą zapraszani do Brukseli.

Dla projektów na najwcześniejszym etapie przewidziano granty EIC Pathfinder. Dzięki środkom z EIC Pathfinder można na poziomie laboratorium zwalidować wizję radykalnie nowej technologii. Natomiast instrument EIC Transition ma pozwolić na dalszy rozwój i wykorzystanie pomysłów, które dostały już dofinansowanie na realizację wcześniejszych projektów (EIC Pathfinder lub ERC).

KE stawia na kobiety

Komisja Europejska szczególnie zachęca do udziału w konkursach EIC firmy zarządzane przez kobiety. Oprócz tego wspiera rolę kobiet w innowacjach i technologii za pomocą specjalnie dedykowanych programów. Jednym z nich jest program Women TechEU, który zapewnia wsparcie na wcześniejszym etapie tworzenia firm, aby zwiększyć liczbę kobiet zakładających własne start-upy. Program ten ma wyrównywać różnice płci, wspierając kierowane przez kobiety start-upy z branży zaawansowanych technologii (deep tech) na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie. W jego ramach można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring.

Otwarte konkursy:

EIC Accelerator – pełne wnioski do 6 października 2021 r.

EIC Pathfinder Challenges – wnioski do 27 października 2021 r.

EIC Transition – wnioski do 22 września 2021 r.

Women TechEU – wnioski do 10 listopada 2021 r.

Konkursy EIC

Edukacja i przedsiębiorczość

Ważnym komponentem filaru Innowacyjna Europa jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation & Technology – EIT), którego zadaniem jest wzmacnianie innowacyjnego potencjału Europy poprzez wsparcie przedsiębiorców i innowatorów.

EIT to sieć ogólnoeuropejskich partnerstw: innowatorów, instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz firm działających w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów. EIT realizuje swoje działania przez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) które działają w konkretnych obszarach tematycznych. Aktualnie w Europie funkcjonuje osiem takich wspólnot: EIT Climate, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility.

Poszczególne wspólnoty działają w trzech filarach: edukacji, innowacji i przedsiębiorczości. W ramach działań edukacyjnych realizowane są studia magisterskie i doktoranckie, które pomagają studentom i naukowcom stać się przedsiębiorcami.

W ramach wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności Wspólnoty Wiedzy i Innowacji prowadzą tematyczne programy akceleracyjne dla startupów w różnych fazach rozwoju, programy edukacyjne dla naukowców i przedsiębiorców – innowatorów, czy też programy łączące młode, innowacyjne firmy z wiodącymi w branży partnerami korporacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu wprowadzania innowacji na rynek.

Poza finansowym wsparciem EIT zaprasza partnerów do współpracy i wymiany doświadczeń, pomaga także w promocji. Oferty poszczególnych wspólnot są zróżnicowane, podobnie jak wysokość oferowanego wsparcia finansowego, która może wahać się od 5 000 nawet do 150 000 euro w zależności od konkursu. Informacje o aktualnych naborach można znaleźć na stronie kpk.gov.pl.

Przez EIT do EIC

EIT ma ofertę dla małych przedsiębiorców, a także projektów we wczesnej fazie rozwoju. Projekty indywidualne, które pozyskały wsparcie EIT oraz osiągnęły oczekiwany poziom rozwoju są naturalnym kandydatem do programów EIC. Również beneficjenci EIC mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych wspólnot, oraz korzystać z oferty EIT w zakresie tworzenia konsorcjów, współpracy i promocji.

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR służą wieloaspektową pomocą polskim podmiotom, które chciałyby aplikować o środki w ramach programu Horyzont Europa. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych!

Kontakt z ekspertami

Jesienią odbędzie się cykl wydarzeń pod hasłem „Horyzont Europa dla Biznesu (HE4B)”, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych grantami na działalność badawczo-innowacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.