Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Ruszył nabór do programu Women TechEU, wspierający kobiety w branży deep tech

  • Opublikowano: 14 lipca 2021
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska uruchomiła Women TechEU – nowy unijny program wspierający start-upy z branży zaawansowanych technologii prowadzone przez kobiety. Program oferuje wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Nabór wniosków – do 10 listopada 2021.

Dane pokazują, że tylko 15% innowacyjnych start-upów jest założonych lub współzałożonych przez kobiety, a zaledwie 6% ma zespoły składające się wyłącznie z kobiet. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety pozyskują mniej kapitału wysokiego ryzyka niż ich odpowiedniki prowadzone przez mężczyzn (również w przypadku kluczowych inwestycji na wczesnym etapie), a kwoty, które pozyskują, są zwykle niższe.  W całej Europie tylko około 5% kapitału wysokiego ryzyka trafia do zespołów mieszanych, a tylko 2% do zespołów składających się wyłącznie z kobiet.

– Poprzez program Women TechEU chcemy zwiększyć liczbę prowadzonych przez kobiety start-upów i stworzyć sprawiedliwszy i lepiej prosperujący europejski ekosystem deep-tech. Wierzymy, że dzisiejsze wsparcie dla założycielek firm z branży deep-tech zwiększy ich szanse na sukces i wzmocni cały europejski ekosystem innowacji poprzez przyciągnięcie większej liczby utalentowanych kobiet – powiedziała Mariya Gabriel, unijna komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Program jest częścią nowego obszaru ekosystemów innowacji w ramach Horyzontu Europa, prowadzonym przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC).

Women TechEU ma wyrównywać różnice płci, wspierając kierowane przez kobiety start-upy z branży zaawansowanych technologii na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie. Program będzie oferował wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. Główny program EIC – Akcelerator jest również skierowany do start-upów kierowanych przez kobiety, ale nowy program Women TechEU zapewnia wsparcie na wcześniejszym etapie tworzenia firm, aby zwiększyć liczbę kobiet zakładających własne start-upy.

W ramach pierwszego pilotażowego zaproszenia do składania wniosków w ramach Women TechEU zostanie sfinansowanych do 50 obiecujących start-upów z sektora deep tech z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Kandydatki muszą być założycielkami lub współzałożycielkami start-upu deep tech i zajmować najwyższe stanowisko kierownicze (CEO, CTO lub równoważne) w firmie. Firma musi być zarejestrowana w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym przez co najmniej sześć miesięcy przed momentem złożenia wniosku. Nabór wniosków trwa do 10 listopada 2021 r., do godz. 17:00 CET.

Women TechEU jest częścią szeregu działań mających na celu wspieranie innowatorek. Na początku lipca Komisja Europejska ogłosiła, że ​​otrzymała rekordową liczbę wniosków o Nagrodę UE dla Innowatorek, co świadczy o potrzebie takich inicjatyw, jak te mające na celu celebrację i wspieranie innowatorek i przedsiębiorczyń.

Europa nie chce tracić kobiecego potencjału

Możliwości stworzone przez nowatorskie technologie i przełomowe innowacje stanowią obietnicę zapewnienia sprawiedliwej i zrównoważonej naprawy, której potrzebuje Europa. Jeśli jednak połowa populacji zostanie pominięta jako źródło innowacji i talentów twórczych, Europa może stracić te możliwości.

Branża zaawansowanych technologii stanowi ponad jedną czwartą europejskiego ekosystemu start-upów. Europejskie firmy deep tech wyceniane są obecnie na łączną kwotę 700 miliardów euro i wciąż rosną. Jednak kobiety pozostają w dużej mierze niedostatecznie reprezentowane w tej branży.

Oparte na innowacjach w inżynierii i postępach w nauce, start-upy deep tech mają zwykle dłuższe cykle badawczo-rozwojowe, a ich budowa często zajmuje więcej czasu i potrzebuje więcej kapitału niż inne start-upy. Większość może ponieść porażkę w pierwszych latach, jeśli nie otrzymają odpowiedniego wsparcia na wczesnym etapie. Kobiety zajmujące się technologią deep tech często napotykają dodatkową przeszkodę w postaci uprzedzeń i stereotypów związanych z płcią, szczególnie rozpowszechnionych w sektorach takich jak technologia.

Osiągnięcie Unii Równości, która promuje równość płci we wszystkich sferach życia, jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi w celu promowania kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz zlikwidowania różnic między płciami w zakresie technologii i innowacji.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.