Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Trwa nabór wniosków do konkursu EIC Pathfinder Challenges 2021

  • Opublikowano: 17 czerwca 2021
  • Autor: redakcja

Europejska Rada ds. Innowacji otworzyła nabór wniosków do konkursu EIC Pathfinder Challenge – ten typ naboru jest przeznaczony dla projektów w tematach określonych w Programie Pracy EIC. Budżet konkursu opiewa na 132 mln euro. Termin składania wniosków upływa 27 października 2021 r.

EIC Pathfinder Challenges mają wyłapywać najnowocześniejsze trendy w nauce i technologii, aby stworzyć im nowe możliwości rynkowe. W przypadku każdego wyzwania EIC będzie wspierać starannie przygotowany portfel projektów, które badają różne perspektywy, konkurencyjne podejścia lub uzupełniające się aspekty wyzwania.

Pięć wyzwań Pathfinder Challenges 2021:

  • Awareness inside  – a co, gdy system ma świadomość? Jaka jest wartość dodana takiej świadomości, na przykład pod względem wydajności, elastyczności, akceptowalności lub doświadczenia użytkownika? Wyzwanie to poszukuje teoretycznych i technologicznych odpowiedzi na te pytania, na przykład z nowych koncepcji świadomości, które mają zastosowanie zarówno do systemów, jak i artefaktów technologicznych, z implikacjami dla tego, jak można je mierzyć i konstruować. To wyzwanie, jeśli się powiedzie, zasadniczo zmieni sposób, w jaki angażujemy się w technologię.
  • Tools to measure and stimulate activity in brain tissue – wyzwanie to ma na celu opracowanie nowatorskich technologii diagnostycznych i terapeutycznych poprzez wykorzystanie unikalnych możliwości oferowanych przez niedawny postęp technologiczny (np. mikroelektronika lub nieinwazyjne obrazowanie) równolegle z szybkimi postępami w zrozumieniu, w jaki sposób sygnały elektryczne w centralnym i obwodowy układ nerwowy odnoszą się do zaburzeń o znaczeniu klinicznym.
  • Emerging technologies in cell and gene therapy (CGT) – Terapia komórkowa i genowa to bardzo obiecująca dziedzina, pełna wyzwań i przeszkód. Wyzwanie to ma na celu wzmocnienie europejskich konsorcjów, przedsiębiorstw typu start-up i spin-off, aby mogły konkurować i utrzymać się w krytycznych punktach na drodze od odkrycia do produkcji. Poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i/lub przełomowych koncepcji, które wykraczają daleko poza obecny stan wiedzy. Mile widziane są projekty zarówno specyficzne, jak i niespecyficzne dla choroby.
  • Novel routes to green hydrogen production – „Zielony” wodór będzie miał zasadnicze znaczenie dla realizacji ekologicznych ambicji Europy. Wyzwanie to ma na celu opracowanie nowych sposobów produkcji ekologicznego wodoru na różne skale (od małej do dużej) i całkowicie w oparciu o źródła odnawialne i nietoksyczne, niekrytyczne surowce. Rozwiązania powinny również uwzględniać możliwości łączenia międzysektorowego i integracji systemów oraz ułatwiać wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w miarę możliwości ze współprodukcją niskoemisyjnych chemikaliów.
  • Engineered living materials – to wyzwanie ma na celu wykorzystanie potencjału natury do produkcji materiałów. Jest ukierunkowane na nowe technologie i platformy do produkcji żywych materiałów na żądanie o przewidywalnych dynamicznych funkcjach, kształtach i skalach. Zespoły badawcze, które integrują biologię syntetyczną, inżynierię materiałową, inżynierię sterowania, sztuczną inteligencję, morfogenezę syntetyczną lub inżynieryjną, a także aspekty etyczne, prawne i społeczne, stają przed wyzwaniem wyprodukowania w kontrolowany sposób co najmniej dwóch różnych żywych materiałów (np. o różnych zastosowaniach i składzie komórkowym).

Termin składania wniosków upływa 27 października 2021 r. 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.