Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie granty (FSTP) dla ekspertów ICT w zakresie standaryzacji

Europejski projekt StandICT.eu 2026 (finansowany z programu Horyzont Europa) uruchomił konkurs dla stron trzecich (FSTP/Open Call #3), w którym przeznacza fundusze na udział europejskich specjalistów w działaniach standaryzacyjnych, w kluczowych międzynarodowych i globalnych organizacjach SDO (Standards Development Organisations). Wnioski można składać do 9 stycznia 2024 r.

O konkursie:

Projekt StandICT.eu 2026 przeznaczy na konkursy łączny budżet w wysokości 2 925 000 euro, aby umożliwić specjalistom możliwość uczestnictwa w tworzeniu w pełni zintegrowanego europejskiego ekosystemu standaryzacyjnego, wzmacniając w ten sposób pozycję Europy w światowych inicjatywach standaryzacyjnych.

Konkurs zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe dla indywidualnych specjalistów i ekspertów przyczyniających się do standaryzacji w wybranych obszarach ICT (w wybranych horyzontalnych dziedzinach ICT – cloud computing, IoT, 5G, cybersecurity itp. lub innych dziedzinach wertykalnych związanych z ICT – AI, quantum technologies, itp.)

Eksperci indywidualni mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. euro.

  • Przewidywany czas trwania projektu: do 6 miesięcy, w zależności od typu projektu.
  • Otwarcie konkursu: 30 października 2023 r.
  • Aplikować można do 9 stycznia 2024 r. (17:00 CET)

Więcej informacji na stronie projektu StandICT.eu 2026

Wnioski składane w ramach konkursu projekty powinny odnosić się do następujących tematów:

  • Foundational drivers
  • Key enablers
  • Societal challenges
  • Innovation for the digital single market
  • Sustainable growth.

Szczegółowy zakres powyższych obszarów wskazany jest na stronie konkursu.

Ze względu na obecne strategiczne znaczenie, szczególnie konsorcjum zachęca do składania wniosków koncentrujących się na tematach Metaverse i Digital Product Passport.

Kto może brać udział w konkursie?

Potencjalni kandydaci do aplikowania w konkursie to osoby będące specjalistami ds. normalizacji, posiadający udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w działaniach normalizacyjnych, np.: poprzedni wkład w rozwój standardów, udział w różnych grupach roboczych SDO, poprzedni lub obecni przewodniczący itp. w odpowiednim obszarze priorytetowym.

Aplikujący nie mogą posiadać wsparcia z innych instrumentów finansowych (np. unijnych lub krajowych projektów badawczo-innowacyjnych) na proponowane w ramach konkursu działania. Konkurs jest przeznaczony w szczególności do MŚP i środowisk akademickich.

Więcej o konkursach dla stron trzecich (FSTP) i ich zasadach pisaliśmy już w publikacjach:
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-granty-na-finansowanie-technologii-internetowych-we-wspolpracy-z-usa-i-kanada
https://www.kpk.gov.pl/granty-na-innowacyjne-technologie-deep-tech-dla-inteligentnych-miast-i-zrownowazonego-rozwoju
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-granty-w-zakresie-zastosowania-technologii-5g
https://www.kpk.gov.pl/granty-eu-dla-innowatorow-msp-start-upow-i-nie-tylko
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-granty-dla-innowatorow-w-zakresie-aplikacji-xr

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.