Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie ekosystemy innowacji: 90 mln euro na pierwsze konkursy

  • Opublikowano: 15 lipca 2021
  • Autor: redakcja

Opublikowany został pierwszy w historii Program Prac dla obszaru Europejskie ekosystemy innowacji. Tematy konkursowe są podzielone na trzy wyzwania CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES. Całkowity budżet tych konkursów to ponad 90 mln euro.

Europejskie ekosystemy innowacji (EIE) to nowość w programie Horyzont Europa. Jeden z trzech obszarów filaru Innowacyjna Europa powstał w celu stworzenia podstaw dla zrównoważonego, solidnego i zintegrowanego europejskiego ekosystemu innowacji. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju firm i pobudzanie innowacji, które będą w stanie sprostać ważnym wyzwaniom.

Otwarte właśnie konkursy EIE są zgrupowane w trzech wyzwaniach: CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES.

Konkursy EIE SCALEUP

Działania SCALEUP mają wzmocnić sieciowanie z i pomiędzy ekosystemami innowacji, przyspieszyć zrównoważony wzrost gospodarczy, a także promować kobiety jako liderki w branży deep tech. Wnioski w trzech tematach o łącznym budżecie 13,75 mln euro można składać do 10 listopada 2021.

Tworzenie nowych powiązań i wspólnych programów pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi w mniej połączonych ekosystemach innowacji i bardziej rozwiniętymi zlokalizowanymi w regionach o wysokiej innowacyjności. Działania w ramach tego zaproszenia do składania wniosków poprawią jakość usług akceleracji biznesu, ich zasięg sieciowy oraz wesprą skalowanie oferowane start-upom.

Wsparcie rozszerzonego rozwoju ekosystemów zaawansowanych technologii wokół paneuropejskich infrastruktur badawczych i technologicznych. Celem jest generowanie, skalowanie i wdrażanie przełomowych technologii o wartości rynkowej i społecznej poprzez pilotażowe sposoby zasiewania ekosystemów rozwoju i innowacji w różnych obszarach technologicznych.

Nowa inicjatywa mająca na celu wyeliminowanie luki między płciami w obszarze innowacji poprzez wspieranie kobiet prowadzących start-upy w branży zaawansowanych technologii na wczesnych etapach budowania przez nie firmy. Women TechEU oferuje najwyższej klasy coaching i mentoring, a także wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro.

Konkursy EIE CONNECT

Wyzwanie CONNECT to całościowy pakiet działań, które wspierają wdrażanie współfinansowanych wieloletnich programów działań wśród państw członkowskich, krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa i regionów UE. Zachęca do włączenia większej liczby interesariuszy z całej poczwórnej helisy i stymuluje zamówienia na innowacje, aby pomóc we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań. Wnioski w dwóch tematach EIE CONNECT o łącznym budżecie 8 mln można składać do 26 października 2021 r.

Działania umożliwią władzom krajowym, regionalnym i/lub lokalnym z państw członkowskich, krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa i/lub regionom UE odpowiedzialnym za politykę i programy w zakresie innowacji przygotowanie wspólnych wieloletnich programów działań, we współpracy z prywatnymi podmiotami prowadzącymi badania i innowacje. Celem jest wzmocnienie wydajności tych działań, zdolności i wzajemnych połączeń oraz wspólne stawienie czoła wyzwaniom na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Projekty w ramach tego tematu zapewnią szkolenia, wymianę najlepszych praktyk i budowanie zdolności niezbędnych do ujawnienia potencjału zamówień innowacyjnych.

Konkursy INNOVSMES

Wyzwanie INNOVSMES wspiera europejskie partnerstwo na rzecz innowacyjnych MŚP. Budżet tego konkursu wynosi 72,8 mln euro, a wnioski można składać do 1 września 2021 r.:

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacyjnych MŚP pomoże innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich zdolności i produktywności w zakresie badań i innowacji (B+I) oraz pomyślnym włączeniu się w globalne łańcuchy wartości i nowe rynki.

Program Pracy EIE 2021-2022

W ramach Horyzontu Europa Unia Europejska chce stworzyć ściślej połączone, bardziej wydajne i sprawiedliwsze ekosystemy innowacji, aby wspierać rozwój przedsiębiorstw, zachęcać do innowacji i stymulować współpracę między krajowymi, regionalnymi i lokalnymi podmiotami zajmującymi się innowacjami.

Ekosystemy innowacji łączą osoby lub organizacje, które działają w tym obszarze i obejmują powiązania między zasobami (takimi jak fundusze, sprzęt i obiekty), organizacjami (takimi jak instytucje szkolnictwa wyższego, organizacje badawcze i technologiczne, firmy), inwestorami i decydentami.

Działania opisane w Programie Pracy Europejskich ekosystemów innowacji uzupełniają działania prowadzone przez Europejską Radę ds. Innowacji i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), inicjatywy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz inicjatywy sektora prywatnego i niepublicznego.

(Źródło: EIC News)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.