Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

ERC Mentoring Initiative

Jest to inicjatywa zaproponowana przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). Rada utworzyła bazę mentorów, w skład której weszli naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC, i udostępniła tę bazę państwom członkowskim.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Zasady

 1. Agencje umożliwiły swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC: Starting (2 do 7 lat po doktoracie), Consolidator (7 do 12 lat po doktoracie) oraz  Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat) skorzystanie z inicjatywy i pokrycie kosztów udziału w niej ze środków finansowych pochodzących z już realizowanych projektów finansowanych przez ww. agencje. Więcej w punkcie: Kto może aplikować o udział w ERC MI.
 2. Zainteresowani naukowcy (aplikujący) zgłaszają się do KPK w NCBR poprzez wypełnienie formularza wskazując, jaki grant krajowy realizują. KPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.
 3. Następnie aplikujący ustalą wraz z mentorem zakres mentoringu w ramach następujących przyjętych zasad realizacji:
  • Współpraca obejmuje przynajmniej jedno spotkanie on-line, poprzedzone przesłaniem pomysłu na projekt do mentora. Proces mentoringu będzie zakończony poprzez przesłanie aplikującemu informacji zwrotnej, zawierającej m.in. wskazówki dotyczące dalszego postępowania, przygotowanej na formularzu wspólnym dla wszystkich agencji.
  • Cały proces objęty finansowaniem powinien trwać maksymalnie 24 godziny robocze, przy dogodnym dla obu stron rozłożeniu w czasie. Wynagrodzenie dla mentora wynosić będzie 100 euro brutto za dzień pracy (1 dzień = 8 godzin).
  • Jednostka, w której realizowany jest grant NCBR, FNP lub NCN podpisze umowę z mentorem (proponowany wzór umowy jest dostępny w sekcji Dokumenty), na podstawie której zobowiąże go do przygotowania raportu. Następnie na podstawie raportu wypłaci mu wynagrodzenie z bieżącego projektu krajowego. W przypadku stypendiów NAWA instytucją podpisującą umowę z mentorem będzie NAWA.
 4. Rozliczenie:
  • Podstawą do rozliczenia będzie raport przygotowany przez mentora i przesłany do instytucji finansującej, KPK i jednostki realizującej. Raport powinien zawierać niezbędne informacje potwierdzające realizację inicjatywy, w tym liczbę godzin poświęconych na mentoring. Obowiązujący wzór raportu jest dostępny w sekcji Dokumenty.
  • Aplikujący są zobowiązani do wypełnienia kwestionariusza oceniającego i odesłania do KPK.
  • KPK przesyła rocznie listę naukowców objętych wsparciem do ERC (wymóg ERC).
 5. Możliwość ponownego skorzystania z inicjatywy występuje dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia złożenia wniosku do ERC i przejścia do drugiego etapu oceny wniosków w wyniku pierwszego uczestnictwa w ERC MI.  

Kto może aplikować o udział w ERC MI?

O wsparcie w ramach danej edycji ERC Mentoring Initiative mogą się ubiegać osoby, które jednocześnie:

 •  spełniają kryteria aplikowania o grant ERC, określone przez ERC;
 • planują aplikować o grant ERC w konkursie, dla którego składanie wniosków rozpoczyna się w tym samym roku, co dana edycja ERC MI lub kolejnym;
 • są laureatami/laureatkami jednego z projektów finansowanych przez polskie agencje, wymienionych poniżej:
ProgramyKto może aplikować o ERC MI
LIDERkierownik projektu – Lider
ProgramyKto może aplikować o ERC MI?
OPUS (wraz z Opus-LAP i Opus-WEAVE)Kierownik projektu
SONATINAKierownik projektu
SONATAKierownik projektu
SONATA BISKierownik projektu
PRELUDIUMKierownik projektu
PRELUDIUM BISKierownik projektu
HARMONIAKierownik projektu
MAESTROKierownik projektu
SYMFONIAKierownik projektu
POLONEZ BISKierownik projektu
Wszystkie projekty badawcze realizowane w ramach międzynarodowej współpracy dwustronnej (Mozart, Beethoven, Beethoven Classic, Beethoven Life, Daina, Sheng, Alphorn, CEUS, WEAVE) i wielostronnej w ramach sieci: EQUIP, HERA, JPI CH, NORFACE, URBAN EUROPE, CHANCE, T-AP, BIODIVERSA, BIODIVERSA+, ERA-CAPS, FORESTVALUE, INFECT-ERA, JPI HDHL JPIAMR, JPND, ASPERA, CHIST-ERA, M-ERA-NET, QuantERA, SOLAR-DRIVEN CHEMISTRY​Kierownik polskiej części projektu
Projekty realizowane w ramach funduszy norweskich: POLsKierownik projektu
Projekty realizowane w ramach funduszy norweskich: IdeaLab, GriegKierownik projektu do 7 lat po doktoracie

 

ProgramKto może aplikować o ERC MI?
Polskie Powroty NAWAKierownik grantu PP
NAWA ChairKierownik grantu
Bekker NAWAStypendysta
Ulam NAWAStypendysta
ProgramKto może aplikować o ERC MI?
 • Team
 • Team Tech (w tym konkursy typu Core Facility)
 • First Team
 • Homing
 • Powroty
 • Team-Net
 • MAB
kierownicy projektów; w Team-Net i MAB: kierownicy projektów oraz liderzy zespołów zaakceptowani przez FNP; wyłącznie w okresie, kiedy kandydat jest kierownikiem/liderem zespołu

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz

 

Dokumenty

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.