Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Chips JU – platforma projektowania układów scalonych – spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem

(Data i czas/Date & Time):
09/04/2024  10:00 - 12:30
(Miejsce/Location):
Spotkanie OnLine
(Organizator/Organizer):
KPK/NCBR

Chips JU – platforma projektowania układów scalonych – spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem

Spotkanie odbędzie się w formule online, na Teams.
Link do spotkania będzie dostępny dla osób zarejestrowanych na stronie KPK w panelu logowania w dniu wydarzenia  (rejestracja na dole niniejszej strony).

Platforma projektowa, tzw. DESIGN PLATFORM, zaproponowana w ramach partnerstwa Chips JU to oparte na chmurze wirtualne środowisko, które ma być dostępne w całej Unii, integrujące szeroką gamę udogodnień projektowych, od bibliotek IP po narzędzia elektronicznej automatyzacji projektowania (Electronic Design Automation – EDA), a także usługi technicznego wsparcia. Platforma będzie stymulować szeroką współpracę między użytkownikami i kluczowymi podmiotami ekosystemu oraz wzmocni potencjał Europy w zakresie projektowania układów scalonych.

Celem uruchomienia platformy jest zapewnienie, w szczególności start-upom i MŚP, szybszego i tańszego procesu projektowania. Platforma ma zmniejszyć bariery wejścia na rynek, np. koszty i licencje, oraz ułatwić dostęp do linii pilotażowych na etapach od prototypowania po produkcję. W szerszym ujęciu platforma powinna wspierać współpracę i umożliwiać szkolenia w zakresie narzędzi EDA. W przyszłości będzie również wspierać technologie kwantowe i integrację sztucznej inteligencji (w tym w celu rozwiązania problemu niedoboru umiejętności w zakresie projektowania).

Od 2025 w działania platformy zostanie włączona obecnie działająca sieć EUROPRACTICE. Usługi świadczone dotychczas na rzecz uczelni wyższych w ramach EUROPRACTICE mają być zachowane w tym samym modelu. Oczekuje się, że te same warunki udzielania licencji EDA, które obecnie obowiązują za pośrednictwem EUROPRACTICE, pozostaną niezmienione.

W związku z tym, że obecnie trwają konsultacje związane z przyszłym uruchomieniem platformy projektowania, chcielibyśmy zebrać od Państwa opinie na temat Państwa preferencji i potrzeb związanych z projektowaniem układów scalonych.

Planowany zakres działań platformy – usługi, jakie będą świadczone przez platformę.

Więcej informacji dot. DESIGN PLATFORM w załączonej prezentacji:
20231201 Deisgn Platform – M. Ceccarelli-M. Xuereb

Kwestie do dyskusji:
Jedną z propozycji wsparcia start-upów i MŚP w procesie projektowania, testowania, montażu i produkcji układów scalonych jest uruchomienie dodatkowego finansowego wsparcia ze strony danego państwa członkowskiego. Finansowanie obejmowałoby dostęp do usług „zaawansowanych”, świadczonych w ramach poziomu 2. Wybór podmiotów objętych finansowaniem odbywałby się w drodze międzynarodowego konkursu.

W związku z powyższymi planami chcemy przedyskutować z Państwem następujące kwestie:

 1. Jakiego typu model najczęściej występuje przy projektowaniu układów scalonych – czy produkcja na potrzeby własnego produktu? Czy produkcja pod potrzeby zlecone przez klienta/ pod produkt tworzony dla Klienta danej firmy?
 2. Jak długi jest to proces – od projektowania do produktu?
 3. Czy korzystają Państwo z platform i programów do projektowania układów scalonych? Jeśli tak, to z jakich?
 4. Jakiego typu narzędzia projektowe EDA są przez Państwa wykorzystywane (licencje, orientacyjny koszt licencji na stanowisko/użytkownika na rok).
 5. Czy podmioty same tworzą narzędzia projektowe EDA typu open source? Czy korzystają z tego typu narzędzi? Jakich? Jakie są różnice w funkcjach pomiędzy darmowymi a odpłatnymi narzędziami?
 6. W jakim horyzoncie czasowym potrzebujecie Państwo dostępu do narzędzi projektowych?
 7. Czy przedstawiciele start-upów i MŚP aplikowałyby o środki publiczne wspierające projektowanie układów scalonych jeśli byłaby taka możliwość? Czy firma aplikowałaby gdyby we wniosku należało opisać następujące elementy: Wnioskodawcy będą zobowiązani do złożenia wniosku, który odnosi się zarówno do innowacyjnych elementów proponowanego projektu, potencjału rynkowego ich ostatecznego produktu, jak i modelu biznesowego oraz przedstawić 3-letni biznesplan i mapę drogową technologii z jasnym celem końcowym, tj. realną ścieżką do zrównoważonego rozwoju komercyjnego.
 8. Jaki model wsparcia w obszarze projektowania preferują firmy: proste, „jednorazowe” wsparcie w dostępie do narzędzi projektowych i ich i wykorzystania (wsparcie finansowe i merytoryczne), czy przedłużony model inkubacji przedsiębiorstwa?
 9. Czy skłonni byliby Państwo korzystać z platformy do projektowania układów scalonych w chmurze, gdyby za pewne funkcje wymagana byłaby dodatkowa odpłatność? Za jakie funkcje byliny skłonni Państwo zapłacić?
 10. Na ile licencji zgłosiliby Państwo zapotrzebowanie gdyby dostęp do platformy był całkowicie bezpłatny, a na ile gdyby kosztowały około 50 tys. PLN za rok?
 11. Czy w ramach obsługi platformy bylibyście Państwo zainteresowani jakimiś dodatkowymi szkoleniami?
 12. Czy korzystacie/ korzystaliście Państwo z pomocy publicznej w ramach limitu de minimis w okresie ostatnich 3 lat?
 13. Czy istnieją inne rodzaje oprogramowania z dziedziny elektroniki którego chętni by Państwo skorzystali, a nie korzystacie ponieważ jest ono za drogie?
 14. Czy chcieliby Państwo skorzystać z doradztwa w zakresie projektowania układów scalonych?
 15. Czy interesują Państwa jakieś ułatwienia w zakresie możliwości względnie szybkiego wyprodukowania prototypu zaprojektowanego układu scalonego.

Odpowiedzi na powyższe pytania możecie również Państwo ująć w Formularzu Pytania_Ankieta i przesłać drogą elektroniczną, na adres: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl 

Państwa głos pomoże nam (przedstawicielom Public Authority Board do Partnerstwa Chips JU) lepiej przedstawiać Państwa interesy na forum Chips JU, podczas toczących się rozmów o DESIGN PLATFORM.

W spotkaniu wezmą udział polscy przedstawiciele Public Authority Board partnerstwa Chips JU:

 • Marcin Michałowski, MNiSW
 • Andrzej Jarzewski, MRiT
 • Małgorzata Szołucha, NCBR-Krajowy Punkt Kontaktowy.

Serdecznie zapraszamy.

Informacji o spotkaniu udziela:
Małgorzata Szołucha
NCBR-KPK
M: +48 664 032 128
email: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

Rejestracja/Registration

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.