Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

ludzie_mscaGranty MSCA dla biznesu

Granty badawczo-szkoleniowe MSCA umożliwiają przedsiębiorstwom rozwój innowacyjnych pomysłów, nawiązanie i pogłębienie współpracy z instytucjami badawczymi i organizacjami wywodzącymi się z szeroko rozumianego sektora pozaakademickiego oraz zaistnienie na międzynarodowym rynku badań i innowacji. Wartością dodaną projektów MSCA jest finansowanie działań w każdym obszarze badań i innowacji zgodnie z tematyką zaproponowaną przez wnioskodawców a także możliwość współpracy z instytucjami i naukowcami z całego świata. Dodatkowo projekty zapewniają środki na atrakcyjne wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych naukowców, pokrywają koszty prowadzonych badań, oddelegowania pracowników, udział w szkoleniach i konferencjach oraz koszty administracyjne realizacji projektu.

Dla MŚP zainteresowanych zatrudnieniem doświadczonych naukowców: Horyzont Europa umożliwia zaproszenie naukowca z każdego kraju świata na okres od 12 do 24 miesięcy jako instytucji goszczącej realizującej indywidualny projekt badawczy (Individual Fellowships, European Fellowships lub Global Fellowships); albo zostanie instytucją, w której odbędzie on staż do 6 miesięcy.

Dla MŚP zainteresowanych współpracą z europejskimi instytucjami badawczymi lub dowolną instytucją, w tym przedsiębiorstwem z kraju pozaeuropejskiego: HE umożliwia udział w projektach RISE (Research and Innovation Staff Exchange) mających na celu wymianę wiedzy, pomysłów prowadzących do wypracowania nowych rozwiązań, produktów i usług. Polegają one na wymianie – do 12 miesięcy-pracowników (naukowcy, kadra zarządzająca, techniczna, administracyjna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu i znajdującymi się w różnych regionach świata.

Dla MŚP zainteresowanych włączeniem się w szkolenia początkujących naukowców, w tym doktorantów: innowacyjne sieci szkoleniowe ITN (Innovative Training Networks) umożliwiają przedsiębiorcom udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych, w ramach których mogą zatrudniać naukowców od 3 do 36 miesięcy, organizować dla nich szkolenia, zapraszać na staże, a także realizować wspólne doktoraty. Umożliwiają one także udział pracowników w międzynarodowych szkoleniach organizowanych w ramach projektu.

Jeśli przedsiębiorca ma możliwości realizacji indywidualnego programu badawczo-szkoleniowego dla naukowców to może wystąpić jako instytucja prowadząca dofinansowany przez Horyzont Europa międzynarodowy program (COFUND) studiów doktoranckich lub program grantowy dla doświadczonych naukowców z krajowymi lub zagranicznymi instytucjami z każdego sektora.

Ogólne informacje o celach i adresatach działań Marii Skłodowskiej-Curie w HE.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.