Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nauka w programie Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa jako największy w historii finansuje prace naukowe i badawcze już od etapu koncepcji do ich wdrożenia.

Jednym z trzech filarów programu jest  Doskonała Baza Naukowa (tj. Excellent Science). Celem pierwszego filaru jest zwiększanie potencjału i doskonalenie obszaru społeczności naukowej w Europie. Ze środków przeznaczonych na budowę doskonałości naukowej mogą skorzystać zarówno indywidualni naukowcy – na prowadzenie indywidualnych badań, mobilność, budowanie kariery, jak również instytucje naukowe i badawcze – finansowanie badań, tworzenie infrastruktury badawczej i wyposażenie laboratoriów, a także zatrudnianie naukowców (zarówno młodych naukowców, jak i doświadczonych badaczy) i wymianę doświadczeń.

Pierwszy filar został podzielony na następujące priorytety:

Rozwój badań wspierany jest także poprzez budowanie efektywnej współpracy ze społeczeństwem w celu pozyskiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i budowania świadomości na temat wykorzystania nauki w i dla społeczeństwa. W ten program włączeni są zarówno naukowcy, jak również przedstawiciele biznesu, polityki i administracji oraz obywatele. Buduje on profil odpowiedzialnych badań i innowacji.

W celu pełnego wykorzystania potencjału naukowego Europy oraz zadbania o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach europejskich,  w programie Horyzont Europa wyodrębniono obszar Widening participation and strengthening the European Research Area, czyli Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na rozwój doskonałości naukowej instytucji naukowo-badawczych w tzw. krajach wideningowych, czyli takich, w których poziom doskonałości naukowej jest niższy od średniej europejskiej. Do dyspozycji wnioskodawców dostępnych będzie szereg instrumentów finansowych, m.in. w ramach konkursów Teaming, ERA Chairs, Twinning, COST, oraz nowych Excellence Initiatives czy Brain Circulations.

Szczegółowe regulaminy konkursów są zawarte w Programach Prac dostępnych na stronach poszczególnych obszarów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.