Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Chcesz aplikować do Horyzontu Europa? Nie zapomnij o GEP!

Zgodnie z nowym kryterium kwalifikowalności do programu Horyzont Europa, jednostki publiczne, instytucje naukowe, uczelnie zarówno publiczne i niepubliczne, oraz niektóre organizacje publiczne czerpiące profity ze swojej działalności, są zobligowane do posiadania Planu Równości Płci – GEP (Gender Equality Plan).

Chcesz aplikować do programu Horyzont Europa – nie zapomnij o przygotowaniu GEP! Nowe kryterium dotyczy projektów z terminem składania wniosków w 2022 r.

Posiadanie Planu Równości Płci należy zadeklarować już na etapie składania wniosku o dotację. GEP powinien być wdrożony w momencie podpisania Umowy Grantowej (Grant Agreement). Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do weryfikowania Planów Równości Płci na każdym etapie trwania projektu, również w okresie kiedy projekt podlega audytowi.

GEP nie jest obowiązkowy dla podmiotów prawnych, takich jak prywatne organizacje nastawione na zysk, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) lub organizacje pozarządowe czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Masz wątpliwości czy mieścisz się w kategorii instytucji publicznej? Skonsultuj definicję KE.

Skuteczny GEP powinien opierać się na modelu zmian, który identyfikuje problemy, ich przyczyny oraz pożądane rezultaty. Zgodnie z priorytetami KE na lata 2022-2024, GEP to podstawowy instrument wspierający promocję równości płci w programie HE.

Ponadto, włączanie wymiaru równości płci do treści badań i innowacji jest obowiązkowe oraz jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków w ramach kryterium doskonałości. Równowaga płci w zespołach badawczych jest z kolei kryterium uwzględnianym przy tworzeniu rankingu wniosków.

Brak uwzględnienia perspektywy równości płci w projektach do programu HE znacznie obniża ich atrakcyjność, przez co bardzo dobre wnioski trafiają na listy rezerwowe!  

CZYTAJ TEŻ: Wsparcie dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP) w otwartych konkursach grantowych

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.