Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wsparcie dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP) w otwartych konkursach grantowych

Plany Równości Płci (GEP) jako nowe kryterium kwalifikowalności są obowiązkowe dla instytucji publicznych i naukowych oraz uczelni aplikujących do programu Horyzont Europa w 2022 r. z krajów UE i krajów stowarzyszonych – Chcesz zdobyć środki na wdrożenie GEP w twojej instytucji?

Konkursy 2022

Zapraszamy do aplikowania w następujących konkursach:

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80: Living Lab for gender-responsive innovation

 • Research and Innovation Action
 • Budżet konkursu: 3 mln euro
 • Termin zamknięcia naboru: 20 kwietnia 2022
 • Zakres:

Wsparcie zaangażowania kobiet w start-upach i projektach innowacyjnych, uwzględnienie aspektu płci w designie, technologiach i innowacjach; utworzenie centrum wymiany wiedzy i współpracy w zakresie ekosystemów innowacji np.: kobiety innowatorki, firmy, muzea, fundacje, jednostki badawcze, instytucje itp.; przygotowanie, rozwijanie i testowanie działań mających na celu integracje aspektów równości płci w procesy oraz rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją czy Europejskim Zielonym Ładem. Zaproponowanie konkretnej metodologii integrującej aspekty gender w innowacjach.

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80: Support to the implementation of inclusive gender equality plans Coordination and Support Action

 • Całkowity budżet: 3 miliony euro
 • Termin zamknięcia naboru: 20 kwietnia 2022
 • Zakres:

Wzmacnianie reputacji, atrakcyjności i inkluzywności oraz doskonałości naukowej jednostek poprzez implementację Planów Równości Płci; transformacja instytucjonalna poprzez inkluzywny GEP z Europejską Przestrzenią Badawczą – obok wzmacniania obowiązkowych elementów GEP zakłada także nowe podejście umożliwiające walkę z barierami systemowymi/ instytucjonalnymi; podejmowanie działań typu: community of practice, wizyty studyjne, szkolenia, wymiana najlepszych praktyk, włączanie perspektywy płci w metodologie badań i innowacji.

HORIZON-CL2-2022TRANSFORMATIONS-01: Gender and social, economic and cultural empowerment. A sustainable future for Europe

 • Research and Innovation Action,
 • Całkowity budżet: 3 miliony euro
 • Termin zamknięcia naboru: 20 kwietnia 2022
 • Zakres:

Zrozumienie zależności opartych na płci w sferze społecznej i gospodarczej, także krzyżowania się  czynników dyskryminacyjnych takich jak płeć, etniczność, pochodzenie, niepełnosprawność; budowanie roli mediów w zwalczaniu stereotypów; promocja równości płci w kulturze; rozwijanie i testowanie rozwiązań adresujących nierówności oparte na płci, w szczególności w zakresie polityki, rynku pracy, gender pay gap, work-life balance; rozwiązania powinny brać pod uwagę nierówności płynące z systemowych czy kulturowych uwarunkowań.

CZYTAJ TAKŻE:  Jednostki samorządowe, chcące aplikować do HE – pamiętajcie o Planie Równości Płci!

Konsultacje w sprawie konkursów:
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego: Katarzyna.Walczyk-Matuszyk@ncbr.gov.pl

Konsultacje w sprawie wsparcia dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP):
Beata Oleksy, Ekspertka ds. Równości Płci w PR HE: Beata.Oleksy@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.