Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont Europa w Olsztynie, czyli jak unijne granty mogą wesprzeć karierę naukową

Już 23 kwietnia 2024 r. zapraszamy do Olsztyna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, gdzie odbędzie się Dzień Informacyjny HE, podczas którego eksperci Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Północna (HPK PP) oraz zaproszeni goście opowiedzą o tym, jak pokierować swoją karierą naukową i wykorzystać możliwości, jakie daje, największy w świecie, program UE finansujący badania i innowacje – Horyzont Europa.

Będzie to spotkanie stacjonarne z ekspertami HPK Polska Północna oraz Krajowego Punktu Kontaktowego, a także osobami realizującymi z powodzeniem granty z Horyzontu Europa – mówi Agnieszka Murzec-Wojnar z olsztyńskiego biura HPK PP. Podczas Dnia Informacyjnego zaprezentowane zostaną możliwości, jakie daje Horyzont Europa w zakresie rozwoju kariery naukowej, w tym poprzez nabycie statusu eksperta KE oraz jak wykorzystać potencjał Wideningu.

Jedną z prelegentek podczas Dnia Informacyjnego będzie prof. Danuta Kruk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która jako jedna z nielicznych kobiet w Polsce zajmuje się fizyką kwantową. Jej badania są interdyscyplinarne – obejmują dziedziny fizyki, biologii i chemii. Ta wybitna badaczka jest cenioną ekspertką i zdobywczynią licznych grantów, m.in. z programu H2020, Horyzont Europa, COST i NCN. W 2016 roku została laureatką regionalnego plebiscytu „Kobieta sukcesu Warmii i Mazur”, a w 2017 r. była finalistką prestiżowego konkursu naukowego „Radar Innowacyjności”, ogłoszonego przez Komisję Europejską. Spotkanie z prof. Danutą Kruk z pewnością będzie źródłem wiedzy i inspiracji dla osób szukających swojego sposobu na sukces w aplikowaniu o granty w ramach Horyzontu Europa.

Wydarzenie odbędzie się w ramach kampanii informacyjnej „Regiony na Horyzoncie” prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR od marca br.

Makroregion Polska Północna w liczbach – udział w Horyzoncie Europa

Podmioty reprezentujące makroregion Polski Północnej, obejmujący województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie oraz kujawsko-pomorskie, realizują na razie w ramach programu Horyzont Europa 122 projekty na łączną kwotę dofinansowania netto blisko 39 mln euro, co stanowi 8% całkowitego dofinansowania netto przypadającego na wszystkie makroregiony w Polsce.

W gronie najbardziej aktywnych uczestników programu Horyzont Europa z makroregionu Polski Północnej znajdują się: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Toruński uniwersytet wiedzie prym zarówno pod względem łącznego dofinansowania netto, jak i liczby realizowanych projektów, w tym koordynuje 3 projekty.

Aż 81% (99 ze 122) wszystkich projektów makroregionu Polski Północnej i ponad 59% (23 mln na 38,56 mln euro) wartości wszystkich projektów opisywanego makroregionu, o łącznym dofinansowaniu 23 mln euro, realizowanych jest w ramach drugiego filaru programu HE. Pod względem wartości dofinansowania projekty dotyczą głównie obszaru klastra 4Digital, Industry and Space (łącznie 10 mln euro) oraz klastra 6Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment (łącznie 8 mln euro).

Organizacje z makroregionu Polski Północnej skupiają swoją aktywność również w obszarze Excellent Science. Na podnoszenie jakości prowadzonych badań oraz rozwój indywidualnych karier naukowców instytucje otrzymały łącznie 7,6 mln euro. Dużym powodzeniem cieszą się również działania podejmowane w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) – łącznie 32 uczestnictwa w 19 projektach o wartości 3,7 mln euro. Doskonałość naukowa wzmacniana jest dzięki uczestnictwu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) w 2 grantach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) – 3,1 mln euro dofinansowania netto.

Zróżnicowanie uczestników HE

W projektach Horyzontu Europa mogą brać udział różne typy instytucji. W makroregionie Polski Północnej widać wyraźnie zaangażowanie nie tylko przedstawicieli sektora publicznego i instytucji badawczych, ale również przedsiębiorstw – co z pewnością wzmacnia współpracę i buduje kapitał społeczny regionu. Największy udział odnotowują instytucje zaliczane do sektora szkolnictwa wyższego (prawie 40%), natomiast więcej niż co czwarta instytucja (27,8%) reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor prywatny oznaczony w bazie Komisji Europejskiej jako SME).

Przedstawiciele makroregionu Polski Północnej uczestniczą także w misjach UE, które skupiają się na ambitnych celach służących osiągnięciu wspólnych europejskich korzyści, stawiających czoła europejskim wyzwaniom: Cancer, CIT – Climate-Neutral and Smart Cities, Ocean – Restore our Ocean and Waters oraz Soil – A Soil Deal for Europe. W ramach misji podmioty z regionu Polski Północnej uczestniczą w 9 projektach o łącznym dofinansowaniu blisko 2 mln euro.

Wspomnieć również należy, że na etapie przygotowywania są obecnie kolejne umowy na dofinansowanie projektów Horyzontu Europa w łącznej kwocie 3 271 204 euro, z czego 2 124 276 euro przypada na województwo pomorskie, 1 131 926 euro na warmińsko-mazurskie, a 15 001 euro na kujawsko-pomorskie.

Zapraszamy do kontaktu z HPK Polska Północna:

Politechnika Gdańska                                   

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Tel.: 58 347 24 12; 58 348 64 47;
58 348 60 58
e-mail: hpk@pg.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Prawocheńskiego 3
10-719 Olsztyn

Tel.: 89 523 34 67
e-mail: hpk@uwm.edu.pl

Czytaj więcej:
https://www.gov.pl/web/hpk-polska-polnocna
https://www.facebook.com/HPKPolskaPolnocna
https://www.linkedin.com/in/hpk-polska-p%C3%B3%C5%82nocna-b14863254/

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.