Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty kaskadowe na projekty związane z tematyką robotyki

Europejski projekt euROBIN (finansowany z programu Horyzont Europa) uruchomił konkurs dla stron trzecich (FSTP /Open Call #2), w którym przeznacza fundusze na projekty związane z tematyką robotyki. Wnioski można składać do 14 lutego 2024 r.

O konkursie otwartym w ramach europejskiego projektu euROBIN:

 • Projekt euROBIN przeznacza w otwartym konkursie 720 tys. euro na dofinansowanie max. 12 projektów.
 • Aplikujące podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 60 tys. euro.
 • Przewidywany czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy, podzielone na dwie fazy (I fazę planowania oraz II fazę wdrażania/realizacji).
 • Aplikować można do 14 lutego 2024 r. (17:00 CET) 
Aplikuj

Działaniem kwalifikującym się do wsparcia finansowego w ramach konkursu jest budowanie możliwych do powielania rozwiązań technologicznych, które zostaną uwzględnione w repozytorium EuroCore udostępnianym i rozpowszechnianym przez oraz z partnerami konsorcjum euROBIN – Instytucją Goszczącą (Rozwój Technologii).

W szczególności oczekuje się, że uczestnicy wniosą wkład w projektowanie, rozwój i walidację w następujących zakresach:

 • Metody percepcji do realizacji złożonych zadań manipulacyjnych lub nawigacji w środowisku domowym lub w scenariuszach miejskich;
 • Moduły oprogramowania rozszerzające zakres funkcjonalności robotów do wykonywania zadań życia codziennego i ułatwiające interakcję z użytkownikami;
 • Nowatorskie mechanizmy poprawiające zręczność i niezawodność robotów lub nowatorskie platformy robotyczne, których funkcje i możliwości mogą być szczególnie interesujące w niektórych domenach zastosowań;
 • Narzędzia symulacyjne w połączeniu z zaawansowanymi technikami sztucznej inteligencji, które mają potencjał przyspieszyć rozwój ogólnych umiejętności robota.

Aplikacja składana w odpowiedzi na ogłoszony konkurs (call) musi odpowiadać na jedno z otwartych wyzwań konkursu określonych przez konsorcjum. Mile widziani są aplikujący posiadający wiedzę specjalistyczną, sprawdzoną w benchmarkach lub w poprzednich publikacjach.

Projekty powinny dążyć do TRL 4-5.

Kto może brać udział w konkursie?

Aplikującymi w konkursie mogą być:

 • Przedsiębiorstwa dowolnej wielkości zarejestrowane przed 29 listopada 2023 roku;
 • Organizacje badawcze zarejestrowane przed 29 listopada 2023 roku;
 • Akademickie instytucje badawcze zarejestrowane przed 29 listopada 2023 roku.

Podmioty biorące udział w konkursie muszą mieć siedzibę w dowolnym państwie członkowskim UE lub być z kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa.

O projekcie:

Projekt euROBIN to Sieć Doskonałości, która integruje europejską wiedzę z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji (SI). Jej celem jest stworzenie zjednoczonej paneuropejskiej platformy do badań i rozwoju. Cele projektu obejmują zarówno znaczące postępy naukowe w kwestiach kluczowych dla robotyki opartej na SI, jak i wzmacnianie społeczności naukowej zajmującej się robotyką w Europie, poprzez dostarczenie integralnej platformy społecznościowej. Sieć jest otwarta dla całej społeczności „robotycznej” i stosuje mechanizmy finansowania kaskadowego/dla stron trzecich (FSTP), w celu powiększenia tej społeczności.

 Więcej informacji o konkursie i działaniach projektu euROBIN, dostępnych jest na stronie projektu oraz na stronie CORDIS.

Więcej o konkursach dla stron trzecich (FSTP) i ich zasadach pisaliśmy już w publikacjach:
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-granty-na-finansowanie-technologii-internetowych-we-wspolpracy-z-usa-i-kanada
https://www.kpk.gov.pl/granty-na-innowacyjne-technologie-deep-tech-dla-inteligentnych-miast-i-zrownowazonego-rozwoju
https://www.kpk.gov.pl/granty-eu-dla-innowatorow-msp-start-upow-i-nie-tylko

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.