Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

European Innovation Scoreboard 2022 – UE wyprzedziła Japonię

  • Opublikowano: 23 września 2022
  • Autor: redakcja

Od 2015 r. wyniki UE w zakresie innowacyjności poprawiły się o około 10 proc. – wynika z opublikowanego właśnie Europejskiego Rankingu Innowacyjności – European Innovation Scoreboard 2022. Liderem rankingu jest Szwecja. Polska sytuuje się w grupie Emerging innovators (wschodzący innowatorzy).

W porównaniu z rokiem ubiegłym wyniki w 2022 r. w zakresie innowacyjności poprawiły się w 19 państwach członkowskich, natomiast w ośmiu uległy pogorszeniu. W porównaniu ze średnią UE światowi konkurenci, tacy jak Australia, Kanada, Republika Korei i Stany Zjednoczone, nadal mają przewagę nad UE. Niemniej jednak UE zmniejszyła lukę w wynikach w stosunku do tych krajów, a od 2021 r. wyprzedza Japonię.

– O zaangażowaniu Unii na rzecz innowacji świadczy stała poprawa wyników w tym zakresie. Aby wspierać europejskie zdolności innowacyjne, program Horyzont Europa promuje doskonałość i zapewnia wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Tegoroczny Europejski Ranking Innowacyjności pokazuje, jak ważne jest ustanowienie ogólnoeuropejskiego ekosystemu innowacji. Niedawno przyjęty nowy europejski plan na rzecz innowacji sprawi, że Europa stanie się liderem nowej fali innowacji w najbardziej zaawansowane technologie i zapewni, by docierały one do wszystkich regionów Europy, w tym do obszarów wiejskich – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

– Autonomia i konkurencyjność Europy będą zależeć od zdolności do zajęcia pozycji lidera pod względem technologii i handlu w strategicznych obszarach, takich jak przestrzeń kosmiczna, obrona, wodór, akumulatory, chipy kwantowe i obliczenia wielkiej skali. Europejski plan na rzecz innowacji, wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych MŚP, sojusze przemysłowe lub projekty IPCEI już teraz dają rezultaty w postaci wysoce innowacyjnych projektów w całej Europie. W ten sposób przekładamy doskonałość naukową na czołową pozycję pod względem zaawansowania technologii i przemysłu oraz wysokiej jakości miejsca pracy w Europie – dodał Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Ranking pokazuje, że państwa członkowskie dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji (wyniki powyżej 125 proc. średniej UE), silni innowatorzy (wyniki w przedziale 100-125 proc. średniej UE), umiarkowani innowatorzy (70–100 proc. średniej UE) i wschodzący innowatorzy (poniżej 70 proc. średniej UE). Wg rankingu, najlepsze wyniki w UE nadal osiąga Szwecja. Inni liderzy innowacji to Belgia, Dania, Holandia i Finlandia.

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją trzy kraje zmieniły grupy: Holandia stała się liderem innowacji, Cypr stał się silnym innowatorem, a Estonia – umiarkowanym innowatorem.

Polska zlokalizowana jest w grupie wschodzących innowatorów. W 2022 r. osiągnęła wynik 60,5% średniej UE, co w stosunku do roku 2021 stanowi wzrost o 4,3%, a w porównaniu do 2015 r. – wzrost o 11,3%.

Duże wzrosty w Polsce w stosunku do roku 2021 nastąpiły w pozycjach:

  • innowatorzy procesów biznesowych,
  • zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach,
  • zagraniczni doktoranci.

Największe spadki w Polsce w stosunku do roku 2021 nastąpiły w obszarach:

  • technologie związane ze środowiskiem,
  • mobilność pracownicza w jednostkach naukowych i technologicznych (Human Resources in Science and Technology – HRST),
  • nakłady finansowe na innowacje w przeliczeniu na jednego pracownika.

Grupy uzyskujące podobne wyniki są zazwyczaj skoncentrowane geograficznie: liderzy innowacji i najsilniejsi innowatorzy występują głównie w Europie Północnej i Zachodniej, a większość umiarkowanych i początkujących innowatorów znajduje się w Europie Południowej i Wschodniej.

W ramach przyjętego w lipcu 2022 r. nowego europejskiego planu na rzecz innowacji Komisja skoncentruje się na zmniejszeniu przepaści innowacyjnej w UE i na zapewnieniu Europie pozycji lidera innowacji na arenie międzynarodowej.

CZYTAJ TAKŻE: KE opublikowała European Innovation Scoreboard 2021 

Od 2001 r. European Innovation Scoreboard umożliwia porównanie wyników w zakresie innowacji w państwach UE, innych państwach europejskich i na obszarach sąsiadujących. W jego ramach ocenia się wady i zalety krajowych systemów innowacji, co umożliwia państwom określenie obszarów, którymi muszą się zająć.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.