Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

5 lipca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Nowy europejski plan na rzecz innowacji. Plan ten ułatwi rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą sprostać najpilniejszym wyzwaniom społecznym, jak również pozwoli Europie odgrywać na arenie światowej wiodącą rolę w dziedzinie innowacji.

Przodując w dziedzinie innowacji, w szczególności w ramach nowej fali innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach (innowacje typu „deep tech”), wymagających przełomowych badań i rozwoju oraz dużych inwestycji kapitałowych, Europa umocni swoją wiodącą rolę w kształtowaniu transformacji ekologicznej i cyfrowej. Innowacje w zaawansowanych technologiach wzmocnią wiodącą pozycję Europy w dziedzinie technologii i dostarczą innowacyjne rozwiązania, które pozwolą nam sprostać pilnym wyzwaniom społecznym, takim jak zmiana klimatu i zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Nowy plan na rzecz innowacji w szczególności ma:

  • poprawić dostęp europejskich start-upów i przedsiębiorstw scale-up do finansowania poprzez mobilizację niewykorzystanych źródeł kapitału prywatnego i uproszczenie zasad notowania na giełdzie;
  • poprawić warunki, by umożliwić innowatorom eksperymentowanie z nowymi pomysłami w piaskownicach regulacyjnych;
  • przyczynić się do stworzenia „regionalnych dolin innowacji”, które wzmocnią i lepiej połączą podmioty działające w dziedzinie innowacji w Europie, w tym w regionach słabiej rozwiniętych;
  • pomóc przyciągnąć i zatrzymać talenty w Europie poprzez wyszkolenie 1 mln talentów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii, zwiększenie wsparcia dla innowatorek oraz propagowanie innowacji w oparciu o opcje na akcje dla pracowników start-upów;
  • poprawić ramy polityki poprzez jaśniejszą terminologię oraz lepsze wskaźniki i zbiory danych, a także poprzez wsparcie polityczne dla państw członkowskich.

W nowym europejskim planie na rzecz innowacji określono 25 specjalnych działań w ramach pięciu inicjatyw przewodnich:

  • finansowanie przedsiębiorstw scale-up zachęci inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów prywatnych w Europie do inwestowania w europejskie start-upy w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii i czerpania korzyści z ich wzrostu;
  • stymulowanie innowacji poprzez przestrzenie doświadczalne i zamówienia publiczne ułatwi innowacje dzięki lepszym warunkom ramowym, w tym eksperymentalnym podejściom do regulacji (np. piaskownice regulacyjne, poligony doświadczalne, żywe laboratoria i zamówienia publiczne na innowacje);
  • przyspieszenie i wzmocnienie innowacji w europejskich ekosystemach innowacji w całej UE wesprze tworzenie regionalnych dolin innowacji oraz pomoże państwom członkowskim i regionom przeznaczyć co najmniej 10 mld EUR na konkretne międzyregionalne projekty innowacyjne, w tym w zakresie innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach na potrzeby kluczowych priorytetów UE. Wesprze również państwa członkowskie w promowaniu innowacji we wszystkich regionach poprzez zintegrowane wykorzystanie instrumentów polityki spójności i programu „Horyzont Europa”;
  • wspieranie, przyciąganie i zatrzymywanie talentów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii zapewni rozwój i przepływ podstawowych talentów w tej dziedzinie w UE oraz do UE poprzez szereg inicjatyw, w tym program innowacji dla start-upów i przedsiębiorstw scale-up, unijną pulę talentów mającą na celu wsparcie start-upów i innowacyjnych przedsiębiorstw w znajdowaniu talentów spoza UE, program przedsiębiorczości i przywództwa kobiet oraz pionierską pracę nad opcjami na akcje dla pracowników przedsiębiorstw typu start-up;
  • udoskonalenie narzędzi kształtowania polityki będzie miało kluczowe znaczenie dla opracowywania i wykorzystywania solidnych i porównywalnych zbiorów danych oraz wspólnych definicji (start-up, scale-up), które mogą stanowić podstawę polityki na wszystkich szczeblach w całej UE, oraz dla zapewnienia lepszej koordynacji polityki na szczeblu europejskim za pośrednictwem forum Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

Nowy europejski plan na rzecz innowacji opiera się na istotnych pracach, które już wykonano w celu wspierania innowacji w UE i ma na celu przyspieszenie rozwoju i zwiększenie skali innowacji w całej Unii za pomocą spójnego zestawu działań.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_22_4273

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.