Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EIT NEB Community poszukuje startupów napędzających zmiany poprzez innowacje społeczne

EIT New European Bauhaus (NEB) Community ogłasza nowy nabór do swojego pionierskiego programu Catalyze. Wspólnoty EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility poszukują startupów, które postrzegają innowacje społeczne jako klucz do wprowadzenia zmian systemowych i nowych sposobów wspólnego życia. W tym roku odbędzie się największa w historii edycja programu z 28 miejscami  dla odnoszących sukcesy startupów. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2023 roku.

Do składania wniosków zachęca się europejskie startupy i scale-upy napędzające zmiany w obszarach klimatu, miast, transportu, przemysłu i żywności. Wnioskodawcy muszą wykazać społeczne i gospodarcze skutki swojej innowacji oraz sposób, w jaki odzwierciedla ona trzy podstawowe zasady New European Bauhaus:

  • Zrównoważony rozwój – osiąganie celów klimatycznych poprzez obieg zamknięty i różnorodność biologiczną,
  • Estetyka – kładąca nacisk na jakość doświadczenia i designu, wykraczającą poza funkcjonalność,
  • Włączenie społeczne – wspieranie różnorodności, zapewnienie dostępności i poprawa przystępności cenowej.

New European Bauhaus, pierwotnie ogłoszony przez przewodniczącą von der Leyen w jej orędziu o stanie Unii i zainicjowany przez Komisję Europejską na początku 2021 r., należy rozumieć jako praktyczne zastosowanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest poprawa zdrowia, dobrostanu i życia codziennego zarówno obywateli, jak i przyszłych pokoleń.

Dla kogo?

28 zwycięskich wnioskodawców otrzyma usługi wsparcia o łącznej wartości 50 tys. euro. W ramach tego będą mogli skorzystać z wyjątkowego szkolenia przeznaczonego dla krajowych organów wykonawczych, a także z coachingu przywództwa, mentoringu biznesowego i dostępu do jednej z najbardziej znanych społeczności innowacyjnych w Europie. Konkurs kierowany jest do startupów, które:

  • Są zarejestrowane i mają siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. (Zgłoszenia od organizacji z krajów RIS są szczególnie mile widziane);
  • Zostały zarejestrowana po 1 stycznia 2019 r.
  • Posiadają przychody w wysokości co najmniej 5 tys. euro w 2023 r. lub otrzymane inwestycje w wysokości co najmniej 10 tys. euro (w tym programy kapitałowe, dotacje itp.) lub uczestniczyły w programie Grow NEB;
  • Posiadają produkt lub usługę na poziomie TRL/BRL co najmniej 4 lub były uczestnikami programu Grow NEB;
  • Wyrażają zgodę na podpisanie Prostej Umowy na rzecz Przyszłego Kapitału (SAFE);
  • Mogą zagwarantować dostępność przynajmniej jednego z założycieli do udziału w programie.

Dołącz do nowego europejskiego programu Bauhaus Catalyze i pomóż kształtować bardziej zrównoważoną, piękną i włączającą przyszłość Europy.

Zgłoszenia można nadsyłać do 4 grudnia 2023 r. 23:59 CET.

APLIKUJ

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.