Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowy europejski Bauhaus: 85 mln euro na połączenie zrównoważonego rozwoju z designem

  • Opublikowano: 15 września 2021
  • Autor: redakcja

85 mln euro  przeznaczy Komisja Europejska w latach 2021-2022 na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Projekt ten obejmuje szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Jego celem jest przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak budownictwo i przemysł włókienniczy, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne.

Komisja Europejska przyjęła komunikat określający koncepcję projektu. Nowy europejski Bauhaus (New European Bauhaus – NEB) wnosi kulturowy i kreatywny wymiar do Europejskiego Zielonego Ładu, aby pokazać wymierny i pozytywny wpływ zrównoważonych innowacji na nasze życie codzienne.

Na finansowanie projektów w ramach nowego europejskiego Bauhausu w latach 2021-2022 przeznaczono 85 mln euro z różnych programów UE. Nowy europejski Bauhaus zostanie także włączony do wielu programów UE jako element kontekstu lub jeden z priorytetów, bez wcześniej określonego budżetu.

Finansowanie będzie pochodzić z różnych programów UE, takich jak program w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (zwłaszcza misje HE), program LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komisja zwróci się również do państw członkowskich o uwzględnienie podstawowych wartości nowego europejskiego Bauhausu w swoich strategiach rozwoju terytorialnego i społeczno-gospodarczego oraz o uruchomienie odpowiednich części krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a także programów w ramach polityki spójności, aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich.

Laboratorium NEB

Komisja ustanowi laboratorium nowego europejskiego Bauhausu: ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie wspólne opracowywanie, tworzenie prototypów i testowanie nowych narzędzi, rozwiązań i zaleceń w dziedzinie polityki. Laboratorium to będzie działać w duchu współpracy, będącym od początku cechą charakterystyczną ruchu, który uwzględnia różne sfery życia i jest ukierunkowany na społeczeństwo, przemysł i politykę, aby łączyć ludzi i znaleźć nowe sposoby wspólnego twórczego działania.

– Łącząc naukę i innowacje ze sztuką i kulturą oraz przyjmując całościowe podejście, nowy europejski Bauhaus stworzy rozwiązania, które będą nie tylko zrównoważone i innowacyjne, ale również dostępne i przystępne cenowo, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich – zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

Wsparcie dla rozwijającego się ruchu

Komunikat opiera się na ideach zgromadzonych w fazie współprojektowania, która trwała od stycznia do lipca bieżącego roku. Komisja otrzymała w tym okresie ponad 2000 propozycji, z całej Europy i spoza niej.

Na pierwszym etapie opracowywania projektu zaproszono wszystkich do przemyślenia sposobu, w jaki razem żyjemy, i włączenia się do rozmowy na ten temat. Wymiana ta została uwzględniona w przyjętym komunikacie w sprawie nowego europejskiego Bauhausu.

Współtworzenie pozostanie istotnym sposobem działania i będzie podlegało zmianom w świetle pierwszych konkretnych rezultatów oraz w wyniku ocen i przeglądów. Komisja będzie w związku z tym nadal pogłębiać współpracę z rosnącą grupą osób, organizacji i władz zaangażowanych w nowy europejski Bauhaus.

Ruch ten czerpie również inspirację z pięknych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc i projektów w Europie. Osiągnięcia te promować będzie pierwsza edycja nagród nowego europejskiego Bauhausu, które zostaną przyznane w dziesięciu kategoriach, takich jak „produkty i styl życia” czy „wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji”. Część konkursu zatytułowana „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”, skierowana do osób poniżej 30. roku życia, wspiera młode pokolenie i zachęca je do dalszego rozwijania nowych pomysłów i ekscytujących koncepcji.

Wśród finalistów, na tzw. short liście do nagrody  w kategorii „mobilizacja kultury, sztuki i społeczności” jest miasto Warszawa. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu 16 września.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.