Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Na scenie za mównicą przemawia kobieta w czerwonej marynarce, w tle rolap \ konturem Polski i mężczyzna siedzący na fotelu. Na pierwszym planie głowy słuchaczy

Cyrkularna biogospodarka – krajowy dzień informacyjny partnerstwa CBE JU i wizyta studyjna w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen S.A. w Płocku

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2023
  • Autor: redakcja

Perspektywy rozwoju, możliwości finansowania projektów na poziomie europejskim oraz potencjał rynkowy sektora biogospodarki w Polsce były głównymi tematami krajowego dnia informacyjnego partnerstwa CBE JU pt. „Cyrkularna biogospodarka – finansowanie badań i innowacji”, zorganizowanego wspólnie przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki 30 marca 2023 r. w Warszawie . Wydarzeniu towarzyszyła wizyta studyjna w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen S.A.  w Płocku.

Spotkanie miało na celu mobilizację  przedstawicieli polskiego przemysłu do angażowania się w międzynarodowe projekty badawczo-innowacyjne oraz możliwości wykorzystania instrumentów finansowych wspierających rozwój biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na poziomie europejskim, w tym oferty konkursowej partnerstwa CBE JU. Jednym z celów spotkania było również zwrócenie uwagi polskich przedsiębiorców na znaczenie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 3 dedykowanej bioprocesom i biotechnologii.

W organizowanym w Warszawie wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego sektora biznesu, nauki i administracji publicznej aktywni w obszarze biogospodarki i GOZ. Europejskich interesariuszy reprezentowali przedstawiciele partnerstwa ds. biogospodarki (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking – CBE JU), Konsorcjum Bio-przemysłu (Bio-based Industries Consortium – BIC) oraz Komisji Europejskiej.

Zgromadzonych powitała dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego Magdalena Bem-Andrzejewska, przesłanie Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG Research) Komisji Europejskiej wygłosił dyr. John Bell, a perspektywę Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawił dyrektor Mateusz Gaczyński.

Podczas pierwszej sesji krajobraz biogospodarki w Polsce nakreśliła wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki Danuta Ciechańska. Przedstawiła trzy główne obszary Polityki Naukowej Państwa w zakresie biogospodarki, Krajową Inteligentną Specjalizację – KIS3 (bioprodukty, bioprocesy, biotechnologia), porozumienia sektorowe i mapę drogową GOZ.  O europejskich strategiach, trendach i perspektywach dla sektora biogospodarki opowiedział Tomasz Calikowski z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji.

Potencjał polskiej biogospodarki – raport BIC

Drugą sesję wypełniły prezentacje gości reprezentujących partnerstwo europejskie CBE JU i Stowarzyszenie Bioprzemysłu (BIC). Przewodnicząca Grupy Przedstawicieli Państw partnerstwa Circular Bio-based Europe Agata Foks, radca w Departamencie Innowacji i Rozwoju MEiN, wprowadziła uczestników w temat partnerstwa CBE JU, przedstawiła tematy konkursowe na rok 2023 oraz projekty flagowe CBE JU w Europie Środkowo-Wschodniej i zachęciła uczestników do włączania się w konsorcja projektowe CBE JU. Dyrektor programowa CBE JU, Virginia Puzzolo mówiła o szczegółach naborów oraz aspektach, na które warto zwrócić uwagę przy składaniu wniosków projektowych. Samuele  Ambrosetti odpowiedzialny za dział innowacji w Bio-Based Industries Consortium opowiedział o działaniach stowarzyszenia i korzyściach wynikających z członkostwa w BIC. Przedstawił także przedpremierowo opracowany przez BIC raport na temat potencjału polskiej biogospodarki.

Prelegenci zaprosili wszystkich zainteresowanych polskich uczestników do udziału w ogólnoeuropejskim dniu informacyjnym i wydarzeniu networkingowym CBE JU, które odbędą się 20 kwietnia br. w Brukseli.

Bioprodukty wypierają paliwa kopalne

Biogospodarka jest strategicznym kierunkiem rozwoju gospodarczego z uwagi na jej potencjał do zastępowania produktów i procesów opartych na paliwach kopalnych – produktami i procesami opartymi na produktach pochodzenia biologicznego. Partnerstwo CBE JU to Wspólne Przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Konsorcjum Bio-przemysłu ustanowione w ramach ramowego programu badań i innowacji Horyzont Europa w celu rozwoju biogospodarki poprzez: rozszerzenie zrównoważonego pozyskiwania i przekształcania biomasy w bioprodukty, skoncentrowanie się na technologiach wykorzystywanych w biorafineriach oraz stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym: wykorzystanie odpadów biologicznych z rolnictwa, przemysłu i sektora komunalnego. Partnerstwo stawia sobie za cel rozwijanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań bioprzemysłowych na poziomie regionalnym, w tym również na terenach wiejskich w celu ożywienia i wzmocnienia potencjału rozwojowego tych obszarów.

W kwietniu planowane jest otwarcie nowego naboru w konkursie partnerstwa CBE JU. Budżet konkursu – 215,5 mln euro – zostanie przeznaczony na sfinansowanie i rozwój 18 konkurencyjnych projektów w obszarze biogospodarki, zrównoważonego pozyskiwania i przekształcania biomasy w bioprodukty, biorafinerie, GOZ, utylizacji odpadów biologicznych o obiegu zamkniętym. Wnioski projektowe w konkursie CBE JU będzie można składać do 20 września 2023 r.

Wizyta studyjna w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen

Krajowy Punkt Kontaktowy, korzystając z obecności przedstawicieli partnerstwa ds. biogospodarki, Konsorcjum Bio-przemysłu oraz urzędników Komisji Europejskiej, zorganizował wizytę studyjną w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen. Celem było zademonstrowanie potencjału badawczo-innowacyjnego Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A., realizującej projekty również w obszarze cyrkularnej biogospodarki, oraz prezentacja zdolności i potencjału Grupy do realizacji m.in. projektów flagowych w Polsce.

Projekty flagowe to pierwsze w swoim rodzaju zakłady produkcyjne na dużą skalę w Europie – zapewniają wsparcie w zakresie projektowania i budowy nowatorskich biorafinerii na skalę komercyjną. Celem jest dostarczenie obiektów dojrzałych technicznie, gotowych do komercyjnej działalności po zakończeniu projektu. Projekty flagowe mają na celu wykazanie rentowności procesów o lepszych wynikach środowiskowych i ekonomicznych w porównaniu z istniejącymi konkurencyjnymi procesami opartymi na paliwach kopalnych.

Zainteresowanie pojawiło się w dobrym momencie. Budżet projektów flagowych CBE JU w tym roku to kwota ponad 61 mln euro.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.