Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

5 polskich miast będzie uczestniczyć w unijnej misji Smart Cities

Warszawa, Kraków, Wrocław Łódź i Rzeszów to polskie miasta, które znalazły się na liście ponad 100 europejskich miast uczestniczących w Misji programu Horyzont Europa, zakładającej osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Miasta biorące udział w programie otrzymają przez najbliższe dwa lata łącznie 360 milionów euro na realizację tego celu.

Spośród 377 zgłoszonych kandydatów Komisja Europejska wybrała 100 miast europejskich oraz 12 dodatkowych miast z krajów stowarzyszonych z UE. Wybrane miasta otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach stworzonego do tego celu programu NetZeroCities prowadzonego przez EIT Climate-KIC i będą przez najbliższe lata pracować nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i szybkim osiągnięciem neutralności klimatycznej. W grupie wybranych miast znalazły się również Kopenhaga, Amsterdam, Madryt, Malmo, Lizbona, Frankfurt i Mediolan. Zobacz pełną listę miast.

–  Zielona transformacja odbywa się teraz w całej Europie. Ale zawsze potrzebni są pionierzy, którzy stawiają sobie jeszcze wyższe cele. Te miasta wskazują nam drogę do zdrowszej przyszłości. Wesprzemy ich w tym! Zacznijmy dziś pracę – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji, ogłaszając wyniki.

Miasta, w których mieszka 75% Europejczyków i które odpowiadają za ponad 70% globalnej emisji dwutlenku węgla, zgodnie z założeniami programu, mają stać się liderami Unii Europejskiej na drodze do gospodarki zeroemisyjnej. Głównym celem programu NetZeroCities jest zaangażowanie władz lokalnych i innych zainteresowanych stron oraz zapewnienie, że miasta te posłużą jako centra testowe dla innowacji, dzięki którym pozostałe europejskie aglomeracje będą mogły w przyszłości skorzystać z gotowych rozwiązań szybko redukując emisje.

Misje UE to nowy unijny sposób na stawienie czoła największym europejskim wyzwaniom. Mają za zadanie wspierać transformację Europy w bardziej ekologiczny, zdrowszy i odporny kontynent. Podejmowane działania będą głównie dotyczyć elektromobilności, efektywności energetycznej oraz ekologicznego planowania miejskiego, a także umożliwią wymianę najlepszych praktyk w celu tworzenia wspólnych inicjatyw i rozszerzenia współpracy z innymi programami UE.

Jednym z głównych elementów programu jest stworzenie specjalnych umów, które będą opracowywane wspólnie z lokalnymi interesariuszami, a następnie podpisywane i wdrażane przez każde uczestniczące miasto. Mają one zawierać plany osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz plany inwestycyjne. Staną się nie tylko narzędziem dla miast, ale także długoterminowym zobowiązaniem, które ma zapewnić współpracę między miastami a innymi szczeblami władzy.

CZYTAJ TAKŻE: KE zaprasza regiony i społeczności do przyłączenia się do misji Adaptacja do zmiany klimatu 

Zarządzany przez EIT Climate-KIC program NetZeroCities składa się z 33 partnerów z 27 krajów członkowskich i będzie działać jako wspierana przez ekspertów platforma dostosowana do potrzeb miast w zakresie zrównoważonego rozwoju. NetZeroCities będzie również wspierać serię projektów pilotażowych, aby umożliwić szybkie przyswajanie wiedzy oraz wdrażać programy partnerskie w celu wymiany doświadczeń. W ramach projektu miasta będą rozwijać działania w zakresie zmian systemowych, zaangażowania obywateli, struktury kapitału i finansów oraz innowacji społecznych.

Dokument  FAQ szczegółowo objaśniający istotę uczestnictwa w Misji Miejskiej.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.