Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KE zaprasza regiony i społeczności do przyłączenia się do misji „Adaptacja do zmiany klimatu”

Komisja wystosowała zaproszenie do regionów i społeczności UE do przyłączenia się do misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Aby wyrazić  zainteresowanie dołączeniem do misji  należy wypełnić ankietę. Po przeanalizowaniu odpowiedzi na ankietę regiony i społeczności, które wykażą zaangażowanie w adaptację, zostaną zaproszone do podpisania Karty Misji.

Celem misji jest wsparcie 150 regionów i społeczności w przyspieszeniu ich transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu poprzez pomoc w zrozumieniu, przygotowaniu się na zagrożenia związane z klimatem i zarządzaniu nimi. Przystąpienie do misji sprawi, że regiony i społeczności znajdą się w czołówce innowacji w transformacji Europy w kierunku stania się bardziej odpornym kontynentem.

Dlaczego warto wziąć udział? Korzyści dla regionów i społeczności

Podpisując Kartę i przyjmując założenia misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, regiony i społeczności staną się częścią wspólnoty praktyków w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i będą miały możliwość nawiązywania kontaktów i dzielenia się z innymi regionami i społecznościami w Europie.

Sygnatariusze będą mieli również dostęp do usług platformy realizacji misji, która zacznie działać na początku 2023 r. Będą one obejmować:

  1. Pomoc w dostępie do wiedzy i metod dotyczących oceny ryzyka klimatycznego;
  2. Dostęp do przykładów najlepszych praktyk z innych regionów oraz informacji na temat najnowszych wyników badań;
  3. Wsparcie w powiązaniu tych przykładów i wyników badań z lokalnymi planami adaptacji, planami działania lub ścieżkami adaptacji;
  4. Dostęp do narzędzi, przykładów i najlepszych praktyk w zakresie interakcji i interakcji z obywatelami;
  5. Doradztwo w zakresie możliwych publicznych i prywatnych źródeł finansowania adaptacji.

Jak wziąć udział?

Ankieta ma na celu ocenę zainteresowania regionów i społeczności przystąpieniem do misji adaptacji do zmian klimatu. Ma również na celu zrozumienie kluczowych problemów i wyzwań, przed którymi stoją władze lokalne i regionalne w UE w zakresie przystosowania się do skutków zmiany klimatu.

Sekretariat misji oceni zaangażowanie regionów i społeczności na podstawie dostarczonych informacji. Na tej podstawie regiony i społeczności zostaną zaproszone do podpisania Karty Misji. Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych zostaną poproszeni o podpisanie Karty Misji w imieniu swoich władz.

Udział w ankiecie jest otwarty i niekonkurencyjny. Wszystkie otrzymane wnioski zostaną odpowiednio ocenione.

ANKIETA

Więcej informacji

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.