Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Na pomarańczowym tle logotyp Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych i napis: udział grantów ERC w patentach technologicznych. Po prawej stronie dwoje naukowców w białych fartuchach - on spogląda przez mikroskop, a ona ogląda płyn w laboratoryjnej zlewce

Znaczący udział grantów ERC w patentach technologicznych

Ostatnie badania wykazują, że granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) mają ogromny wpływ nie tylko na rozwój nauki, ale również całkiem praktyczny. W ponad 40% projektów ERC przeprowadzono badania naukowe, których wyniki później cytowano w składanych wnioskach patentowych.

W najnowszym raporcie zleconym przez ERC podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i w jakim stopniu efekty realizacji grantów ERC przyczyniły się do rozwoju nowych technologii. Raport opiera się na danych pochodzących z 6671* projektów finansowanych przez ERC we wszystkich dziedzinach nauki. Analizę przeprowadziła grupa niezależnych ekspertów z Uniwersytetu Bolońskiego i Fundacji Bruno Kesslera.

W 34 513 zgłoszeniach patentowych powołano się na 172 683 publikacje naukowe dotyczące wspomnianych projektów ERC. Raport pokazał, że projekty z obszaru nauk o życiu były najczęściej cytowanymi w odpowiadających sobie tematycznie patentach (61%). Kolejne miejsca zajmują nauki ścisłe i inżynieryjne (46%), zdecydowanie mniejszy (7%) jest natomiast udział nauk społeczno-humanistycznych.

Przełożenie publikacji naukowych na patenty jest tylko jednym ze sposobów mierzenia wpływu nauki na budowanie innowacyjnej gospodarki oraz na społeczeństwo. Wspominany raport dla polityki naukowej stanowi kolejny argument na rzecz zwiększania inwestycji w badania, których założenia często wykraczają poza ramy standardowych programów grantowych.

Granty ERC to znak jakości rozpoznawalny przez naukowców na całym świecie. Europejska Rada ds. Badań Naukowych finansuje ambitne i pionierskie pomysły badawcze.

Więcej szczegółów na temat raportu można znaleźć na stronie ERC.

Zachęcamy też do korzystania z Inicjatywy Mentoringowej ERC i z pomocy naszych ekspertów przy tworzeniu wniosku o grant ERC.

* Wszystkie projekty sfinansowane w ramach 7. Programu Ramowego i część projektów sfinansowanych w ramach programu Horyzont 2020.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.