Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zdrowe gleby – zabierz głos w sprawie nowej strategii UE

  • Opublikowano: 29 marca 2021
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje nowej strategii UE dotyczącej zdrowych gleb. Do udziału zaproszone są osoby zajmujące się środowiskiem, rolnictwem, gospodarką glebą i planowaniem przestrzennym. Ankietę można wypełniać do 27 kwietnia 2021 r.

Gleby są niezbędnymi ekosystemami, które przede wszystkim dostarczają pożywienia, ale pełnią też inne cenne funkcje, takie jak dostarczanie energii i surowców, sekwestracja węgla, oczyszczanie wody, regulacja składników odżywczych, zwalczanie szkodników oraz rekreacja. Dlatego gleba ma kluczowe znaczenie dla walki ze zmianą klimatu, ochrony zdrowia ludzi, ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Zdrowe gleby są kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak neutralność klimatyczna, przywrócenie różnorodności biologicznej, zmniejszenie zanieczyszczenia, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe oraz bardziej odporne środowisko.

W strategii różnorodności biologicznej na 2030 r. podkreślono, że konieczne jest zintensyfikowanie wysiłków na rzecz ochrony żyzności gleby, ograniczenia erozji i zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie. Konieczne są również znaczne postępy w zakresie identyfikacji miejsc skażonych, odtwarzania gleb zdegradowanych, określenia warunków ich dobrego stanu ekologicznego oraz poprawy monitorowania jakości gleb.

Ankieta

Do wzięcia udziału w tych konsultacjach Komisja zaprasza wszystkich obywateli i organizacje (w tym NGO) zajmujące się ochroną środowiska i przyrody (m.in. różnego rodzaju zarządców gruntów, doradców rolnych, urbanistów, deweloperów obszarów wiejskich i krajobrazu, agrochemików, nasienników i innych interesariuszy z branży).

Zaproszenie skierowane jest również do przedstawicieli przemysłu spożywczego i przemysłu wydobywczego, środowisk badawczego i akademickiego, a także w szczególności do sektora publicznego.

Więcej na ten temat na stronie KE.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.