Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wirtualne spotkanie brokerskie pod konkursy w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych Partnerstwa KDT

(Data i czas/Date & Time):
18/01/2022 - 19/01/2022
(Miejsce/Location):
On-line

Spotkanie Brokerskie (ECS Brokerage Event) organizowane jest w dniach 18-19 stycznia 2022, w formule online. Spotkanie ma umożliwić nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami projektów międzynarodowych składanych w konkursie europejskiego Partnerstwa KDT działającego w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych.

Spotkanie organizowane jest przez trzy stowarzyszenia branżowe:
AENEAS – Association for European NanoElectronics Activities
EPoSS – European Assotiation on Smart Systems Integration
Inside Industry Association – wcześniejsze stowarzyszenie ARTEMIS  min. w zakresie systemów wbudowanych

Więcej informacji o spotkaniu:

https://www.smart-systems-integration.org/event/ecs-brokerage-event-2022
https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2022.html

Informacje dodatkowe o Partnerstwie KDT

Partnerstwo KDT jest jednym z ważniejszych partnerstw europejskich, gdyż dotyczy – jak sama nazwa wskazuje – kluczowych technologii cyfrowych, tzn. odnosi się do komponentów i systemów elektronicznych, które stanowią podstawę wszystkich głównych sektorów gospodarki. W zakresie działań Partnerstwa KDT będą komponenty elektroniczne oraz fotoniczne (technologie oparte na świetle), a także ich projektowanie, produkcja i integracja w systemach oraz oprogramowanie, które definiuje sposób ich działania.

Celem Partnerstwa jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE.

Partnerstwo KDT działa na podstawie Jednolitego Aktu Podstawowego  (Single Basic Act) oraz opublikowanego, w dniu 30 listopada 2021, w Dzienniku Urzędowym – Rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 ustanawiającego dziesięć Wspólnych Przedsięwzięć europejskich (Joint Undertaking – JU). Partnerstwo KDT jest jednym z tego typu partnerstw.

Partnerstwo KDT działa w modelu trójstronnym: partnerami – założycielami Partnerstwa KDT – jest Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej, państwa uczestniczące w tej inicjatywie (w praktyce agencje finansujące B+R w tych krajach) oraz strona prywatna reprezentowana przez trzy europejskie stowarzyszenia branżowe (Aeneas, Inside, EPoSS) skupiające interesariuszy we wskazanych obszarach rozwoju technologii.

Państwa, które dotychczas przystąpiły do partnerstwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa , Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Ważne strony internetowe:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.