Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Webinarium informacyjne: konkurs dla MŚP w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

(Data i czas/Date & Time):
08/02/2023  11:00 - 12:00
(Miejsce/Location):
On-line

ELISE 2nd open call - webinar 2 Q&A

Europejska sieć ELISE (European Learning and Intelligent Systems Excellence) – sieć Centrów Doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji, organizuje konkurs dla MŚP, które opracowują nowatorskie usługi lub aplikacje oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (AI & Machine Learning). 

W związku z tym 8 lutego 2023 odbędzie się webinarium informacyjne, które ma przybliżyć aplikującym jednostkom zasady konkursu i aspekty formalne przygotowania i złożenia dobrego wniosku.

Zakres konkursu:

Konkurs ogłoszony przez projekt ELISE

Informacja o projekcie ELISE:
Finansowany ze środków UE projekt ELISE (finansowanie z programu H2020, H2020-EU.2.1.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT) ) ma na celu zwiększenie konkurencyjności Europy w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (ML, AI) poprzez utworzenie sieci doskonałości. W jego ramach zostanie poprowadzony program studiów doktoranckich i habilitacji, który ma przyciągnąć do Europy talenty klasy światowej. Ponadto uruchomiony zostanie program stypendialny pozwalający na prowadzenie przełomowych badań i organizację prestiżowych warsztatów w celu dalszego rozwijania metod stosowania SI. Zaangażowanie branży gwarantują liczne kontakty członków programu ELISE.

Konkurs organizowany przez projekt ELISE, organizowany jest na zasadach finansowania kaskadowego. Tego typu konkursy znane są również pod nazwą „open calls” lub grantów kaskadowych (cascade grants). Konkursy te publikowane są na Funding & tender opportunities.

Jest to mechanizm Komisji Europejskiej służący do dystrybucji środków publicznych w celu pomocy beneficjentom, takim jak przedsiębiorstwa typu start-up, scale-up, MŚP, czasami we współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi we wdrażaniu, rozwoju lub testowaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych. Ta metoda finansowania ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, stworzenie przyjaznego dla MŚP schematu składania wniosków, poprzez umożliwienie niektórym projektom finansowanym przez Komisję Europejską (w ramach Programu H2020 oraz obecnie Horyzontu Europa) ogłaszania otwartych konkursów (tzw. open calls). Celem tego typu finansowania jest także szersze dotarcie do potencjalnych zainteresowanych i dotarcie do podmiotów, które niekoniecznie chcą rozwijać/ testować technologie w ramach dużych konsorcjów międzynarodowych.

Formalne zapisy dotyczące finansowania dla stron trzecich, inaczej mówiąc podstawa prawna, została zdefiniowana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046, z dnia 18 lipca 2018 r.

 

Grafika wykorzystana w informacji o organizowanym webinarium pochodzi ze strony:
https://www.eventbrite.fi/e/elise-2nd-open-call-webinar-2-qa-tickets-518871036237?aff=erelexpmlt  

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.