Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Spotkanie informacyjne: Możliwości finansowania B+R+I w zakresie technologii cyfrowych z europejskich programów: Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa


W imieniu KPRM oraz NCBR – DKPK (Działu Krajowego Punktu Kontaktowego), serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące zaprezentowania możliwości finansowania projektów B+R+I ze środków europejskich programów – Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną w szczególności tematy konkursów związanych z technologiami cyfrowymi oraz aspekty formalne uczestnictwa w obu komplementarnych do siebie programach zarządzanych centralnie przez KE.

Serdecznie zapraszamy!

Data: 12.05.2022

Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting.
Link do spotkania otrzymacie Państwo po dokonaniu rejestracji na spotkanie.

Wstępna agenda spotkania:

10:00 – 10:15Powitanie uczestników spotkania
Magdalena Bem-Andrzejewska
Dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego | Biuro Współpracy Międzynarodowej, NCBR
10:15 – 10:55Program Cyfrowa Europa
przedstawienie ogólnych założeń Programu, tematów konkursów i aspektów uczestnictwa
Elżbieta Kroszczyńska, Wydział ds. Programowania Funduszy Europejskich i Strategii Departament Polityki Cyfrowej
10:55 – 11.00Q&A
11:00 – 11:15Program Horyzont Europa
struktura programu, zasady uczestnictwa, typy projektów
Mirosław Raba, NCBR – Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
11:15 – 11:20Q&A
11:20 – 11:40

 

Przedstawienie kierunków badawczych związanych z technologiami cyfrowymi w Klastrze 4 na lata 2023-204 (Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna) Programu Horyzont Europa
Małgorzata Szołucha, NCBR – Dział Krajowego Punktu Kontaktowego, NCBR
11:40 – 11:45Q&A
11:45 – 12:00Ważne inicjatywy KE związane z działaniami B+R+I w zakresie technologii cyfrowych  (TBD)
12:00  – 12:05Q&A
12:05 – 12:15Zakończenie spotkania
Piotr Świerczyński, NCBR

Dodatkowe informacje:

Program Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme – DEP) z budżetem ok. 7,6 mld euro jest instrumentem wspierającym transformację cyfrową zarządzanym centralnie przez KE. Wspiera on budowę cyfrowej suwerenności UE poprzez współpracę państw członkowskich w newralgicznych i kosztownych dziedzinach, gdzie tylko współpraca międzynarodowa daje gwarancje powodzenia. Program składa się z 5 priorytetów:

 1. Obliczenia wysokiej mocy (High Performing Computing – HPC),
 2. Sztuczna inteligencja,
 3. Cyberbezpieczeństwo,
 4. Zaawansowane kompetencje cyfrowe,
 5. Wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność

Finansowanie w wysokości ponad 249 mln euro przeznaczone jest dla kilku obszarów: przestrzenie danych, europejska infrastruktura blockchain, kursy szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych, rozwiązania cyfrowe na rzecz lepszych usług rządowych, projekty pilotażowe wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do walki z przestępczością oraz obiekty testujące sztuczną inteligencję. Ten ostatni będzie testował sztuczną inteligencję w produkcji, żywności, zdrowiu i inteligentnych społecznościach. Ponadto dotacja o wartości 43 mln euro wesprze cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowia oraz utworzenie sieci ośrodków, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu odpowiednich przepisów UE dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld Euro.

Horyzont Europa wspiera badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnia potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach:

 • I filar: Doskonała baza naukowa
 • II filar: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
 • III filar: Innowacyjna Europa

Największe inwestycje KE, bo aż 52,7 mld Euro, przeznaczone będą na projekty w ramach filaru II – Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa. W tym filarze KE pogrupowała konkretne cele polityczne w tzw. Klastry.

II filar obejmuje następujące klastry:

 • Zdrowie
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 • Klimat, energia, mobilność
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Z całego budżetu Programu Horyzont Europa, ok. 15,5 mld przeznaczone zostanie na Klaster 4 (Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – ang. Digital, Industry and Space).

Badania wspierane w ramach klastra 4. będą przyczyniać się do wsparcia dualnej transformacji przemysłu europejskiego: cyfrowej oraz ekologicznej, przy zachowaniu suwerenności technologii oraz skoncentrowanym na człowieku, etycznym rozwoju.

Badania i innowacje będą ukierunkowane na globalne przywództwo i autonomię w strategicznych łańcuchach wartości przy poszanowaniu granic naszej planety oraz maksymalizacji korzyści dla wszystkich grup społecznych, włączając w to różnorodne konteksty społeczne, gospodarcze i terytorialne w Europie.

Proponowane działania będą między innymi obejmować wiodącą rolę w czystych, neutralnych klimatycznie, przemysłowych łańcuchach wartości, wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnienie strategicznej autonomii w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu surowców mineralnych, neutralne klimatycznie systemy i infrastruktury cyfrowe (sieci, centra danych), nowe modele biznesowe, zrównoważone projektowanie materiałów i produktów umożliwiające dekarbonizację technologii przemysłowych i cyfrowych.

Duży nacisk będzie kładziony na rozwój wspomagających technologii cyfrowych: sieci 6G, internetu, IoT, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki, technologii kwantowych oraz grafenu.

Rejestracja/Registration

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.