Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Spotkanie informacyjne: Możliwości finansowania B+R+I w zakresie technologii cyfrowych z europejskich programów: Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa


W imieniu KPRM oraz NCBR – DKPK (Działu Krajowego Punktu Kontaktowego), serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące zaprezentowania możliwości finansowania projektów B+R+I ze środków europejskich programów – Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną w szczególności tematy konkursów związanych z technologiami cyfrowymi oraz aspekty formalne uczestnictwa w obu komplementarnych do siebie programach zarządzanych centralnie przez KE.

Serdecznie zapraszamy!

Data: 12.05.2022

Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting.
Link do spotkania otrzymacie Państwo po dokonaniu rejestracji na spotkanie.

Wstępna agenda spotkania:

10:00 – 10:15Powitanie uczestników spotkania
Magdalena Bem-Andrzejewska
Dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego | Biuro Współpracy Międzynarodowej, NCBR
10:15 – 10:55Program Cyfrowa Europa
przedstawienie ogólnych założeń Programu, tematów konkursów i aspektów uczestnictwa
Elżbieta Kroszczyńska, Wydział ds. Programowania Funduszy Europejskich i Strategii Departament Polityki Cyfrowej
10:55 – 11.00Q&A
11:00 – 11:15Program Horyzont Europa
struktura programu, zasady uczestnictwa, typy projektów
Mirosław Raba, NCBR – Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
11:15 – 11:20Q&A
11:20 – 11:40

 

Przedstawienie kierunków badawczych związanych z technologiami cyfrowymi w Klastrze 4 na lata 2023-204 (Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna) Programu Horyzont Europa
Małgorzata Szołucha, NCBR – Dział Krajowego Punktu Kontaktowego, NCBR
11:40 – 11:45Q&A
11:45 – 12:00Ważne inicjatywy KE związane z działaniami B+R+I w zakresie technologii cyfrowych  (TBD)
12:00  – 12:05Q&A
12:05 – 12:15Zakończenie spotkania
Piotr Świerczyński, NCBR

Dodatkowe informacje:

Program Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme – DEP) z budżetem ok. 7,6 mld euro jest instrumentem wspierającym transformację cyfrową zarządzanym centralnie przez KE. Wspiera on budowę cyfrowej suwerenności UE poprzez współpracę państw członkowskich w newralgicznych i kosztownych dziedzinach, gdzie tylko współpraca międzynarodowa daje gwarancje powodzenia. Program składa się z 5 priorytetów:

 1. Obliczenia wysokiej mocy (High Performing Computing – HPC),
 2. Sztuczna inteligencja,
 3. Cyberbezpieczeństwo,
 4. Zaawansowane kompetencje cyfrowe,
 5. Wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność

Finansowanie w wysokości ponad 249 mln euro przeznaczone jest dla kilku obszarów: przestrzenie danych, europejska infrastruktura blockchain, kursy szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych, rozwiązania cyfrowe na rzecz lepszych usług rządowych, projekty pilotażowe wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do walki z przestępczością oraz obiekty testujące sztuczną inteligencję. Ten ostatni będzie testował sztuczną inteligencję w produkcji, żywności, zdrowiu i inteligentnych społecznościach. Ponadto dotacja o wartości 43 mln euro wesprze cyberbezpieczeństwo w sektorze zdrowia oraz utworzenie sieci ośrodków, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu odpowiednich przepisów UE dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld Euro.

Horyzont Europa wspiera badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnia potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach:

 • I filar: Doskonała baza naukowa
 • II filar: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
 • III filar: Innowacyjna Europa

Największe inwestycje KE, bo aż 52,7 mld Euro, przeznaczone będą na projekty w ramach filaru II – Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa. W tym filarze KE pogrupowała konkretne cele polityczne w tzw. Klastry.

II filar obejmuje następujące klastry:

 • Zdrowie
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 • Klimat, energia, mobilność
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Z całego budżetu Programu Horyzont Europa, ok. 15,5 mld przeznaczone zostanie na Klaster 4 (Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – ang. Digital, Industry and Space).

Badania wspierane w ramach klastra 4. będą przyczyniać się do wsparcia dualnej transformacji przemysłu europejskiego: cyfrowej oraz ekologicznej, przy zachowaniu suwerenności technologii oraz skoncentrowanym na człowieku, etycznym rozwoju.

Badania i innowacje będą ukierunkowane na globalne przywództwo i autonomię w strategicznych łańcuchach wartości przy poszanowaniu granic naszej planety oraz maksymalizacji korzyści dla wszystkich grup społecznych, włączając w to różnorodne konteksty społeczne, gospodarcze i terytorialne w Europie.

Proponowane działania będą między innymi obejmować wiodącą rolę w czystych, neutralnych klimatycznie, przemysłowych łańcuchach wartości, wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnienie strategicznej autonomii w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu surowców mineralnych, neutralne klimatycznie systemy i infrastruktury cyfrowe (sieci, centra danych), nowe modele biznesowe, zrównoważone projektowanie materiałów i produktów umożliwiające dekarbonizację technologii przemysłowych i cyfrowych.

Duży nacisk będzie kładziony na rozwój wspomagających technologii cyfrowych: sieci 6G, internetu, IoT, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki, technologii kwantowych oraz grafenu.

Rejestracja

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.