Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wsparcie Wnioskodawców przez HPK Polska Wschodnia

HPK Polska Wschodnia to jeden z sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych wyłonionych w wyniku konkursu w 2021 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa (KPK) w NCBR. Jego zadaniem jest informowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwościach, jakie oferuje unijny program Horyzont Europa. HPK PW tworzą Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie oraz Politechnika Białostocka.

Zespoły ekspertów pod wspólną nazwą Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia udzielają bezpłatnego wsparcia wszystkim podmiotom z województw lubelskiego i podlaskiego zainteresowanym programem. Punkt oferuje bezpłatne szkolenia i konsultacje w zakresie finansów, prawa własności intelektualnej czy umowy konsorcjum, a także doradza specjalistom ze wszystkich dziedzin w tym, jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej.

Zdobądź grant na poprawę jakości gleb

Misja Gleba z budżetem 134, 5 mln euro finansuje działania m.in. na rzecz przywrócenia naturalnych funkcji glebie.

Horyzont Europa to warte uwagi źródło finansowania działań w zakresie łagodzenia zmian klimatu, ochrony oceanów, walki z rakiem, życia w zielonych miastach czy zapewnienia zdrowej gleby i jej żyzności. Przykładem takich grantów są środki dostępne w ramach pięciu Misji Horyzontu Europa, które wspierają działania służące realizacji głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Jedną z nich stanowi Misja Gleba, której ambicją jest zwiększenie wiedzy społecznej na temat znaczenia gleb oraz finansowania działań mających na celu ograniczenie degradacji gruntów, zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i jej odbudowę oraz zapobieganie erozji.

Niewłaściwe postępowanie z odpadami zakłóca zdolność gleb do wypełniania swoich funkcji w środowisku. Niezbędne jest więc prowadzenie jej aktywnej ochrony. Temu właśnie służą granty dostępne w ramach Misji Gleba – wyjaśnia dr inż. Andrzej Stępniewski z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Wschodnia.

KE właśnie ogłosiła nowe konkursy, a wnioski o dofinansowanie można składać do 8 października br. Tegoroczny budżet dla grantów dostępnych w ramach Misji Gleba to 134,5 mln euro. Wszystkich zainteresowanych programem Horyzont Europa, HPK Polska Wschodnia zaprasza na Dzień Informacyjny pt. „Jakość życia – środowisko i zdrowie”, który odbędzie się stacjonarnie 28 maja br. w Lublinie, w Centrum ECOTECH-COMPLEX.

REJESTRACJA

Warto wziąć również udział  w bezpłatnych szkoleniach online – już 20 maja br. nt. Funduszy UE dla Regionu Polski Wschodniej, natomiast 21 maja br. o tym, jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej i jakie są kulisy takiej pracy.

Polska Wschodnia liderem grantów Misji Gleba

W regionie Polski Wschodniej zdecydowanym liderem w realizacji projektów z programu Horyzont Europa jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG). Aktualnie realizowanych jest tam 17 projektów, w tym aż 8 finansowanych przez Misję Gleba, na łączną kwotę dofinansowania prawie 4 mln euro. – Pod koniec 2023 roku IUNG wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzył Krajowy Hub ds. Gleb, który promuje innowacje w zakresie zrównoważonej gospodarki glebami, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń w tym obszarze – mówi Daniel Puch, kierujący działaniami HPK PW na terenie województwa podlaskiego. W województwie lubelskim sukcesy w pozyskiwaniu środków z Horyzontu Europa odniosły również m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, w którym mieści się siedziba HPK PW. Z kolei w województwie podlaskim granty z Horyzontu Europa, łącznie na kwotę prawie 2,5 mln euro, otrzymały trzy przedsiębiorstwa, Politechnika Białostocka oraz Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży. – Te wyniki powinny być inspiracją dla innych potencjalnych wnioskodawców. Wierzymy w ogromny potencjał regionu Polski Wschodniej. Oczywiście służymy bezpłatną pomocą na każdym etapie ubiegania się o granty – mówi Sylwia Nowak z HPK PW. Jaki jest przepis na sukces w uzyskaniu unijnego finansowania? Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys z Politechniki Białostockiej, koordynatorka międzynarodowego projektu, który uzyskał grant z Horyzontu Europa, uważa, że należy przede wszystkim budować relacje, formalne i nieformalne.

Często okazuje się, że udział w jakiejś konferencji zaowocuje wspólnym działaniem. W ramach naszego projektu badacze z 12 krajów będą zbierać wzorce użytkowania gruntów w Europie, badać świadomość kluczowych interesariuszy na temat zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz systematyzować dane na temat pokrycia i użytkowania terenu. W efekcie zaproponujemy holistyczne i systemowe podejście do wykorzystania terenów rolniczych w Europie – dodaje prof. Ejdys.

HPK Polska Wschodnia zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie HE do kontaktu mailowego, telefonicznego lub podczas indywidualnych konsultacji. Wkrótce Komisja Europejska ogłosi kolejne konkursy na finansowanie badań i innowacji – warto się zawczasu do tego przygotować.

Zapraszamy do kontaktu!

HPK Polska Wschodnia – Lublin

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
tel. 81 744 50 61 wew. 118
e-mail: hpkwschod@ipan.lublin.pl

HPK Polska Wschodnia – Białystok
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok
Budynek Rektoratu PB, pokój 17 B
tel. +48 508 908 838
e-mail: d.puch@pb.edu.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.