Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla naukowców z Ukrainy – podsumowanie

Portal Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy (ERA4Ukraine) nie jest jedyną inicjatywą KE wspierającą naukowców i innowatorów, którzy w wyniku rosyjskiej agresji, musieli opuścić swój kraj. Poniższy artykuł podsumowuje dostępne środki wsparcia KE dla społeczności naukowej z Ukrainy.

Chociaż układ o stowarzyszeniu Ukrainy z programami Horyzont Europa i Euratom w zakresie badań i technologii nie wszedł jeszcze w życie, Ukraina już kwalifikuje się do finansowania UE, ponieważ została uwzględniona na liście krajów o niskich i średnich dochodach w Przewodniku po programie Horyzont Europa.

Ponadto, KE pozostaje tak elastyczna jak jest to możliwe w stosunku do bieżących projektów realizowanych w ramach programu Horyzont z udziałem ukraińskich uczestników, szczególnie jeśli chodzi o sprawozdawczość i terminy ich finalizacji.

22 marca br. uruchomiono portal ERA4Ukraine, dedykowany kompleksowej obsłudze w zakresie informacji i wsparcia dla naukowców i innowatorów z Ukrainy. Portal skupia inicjatywy na szczeblu UE, państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych a także inicjatywy oddolne, kreowane przez organizacje pozarządowe. Portal został stworzony w ramach funkcjonującego Euraxess Network.

Inicjatywa Horizon4Ukraine ma również na celu umożliwienie wsparcia ukraińskich naukowców w ramach trwających projektów Horyzontu poprzez oferty pracy/szkolenia/wsparcie społeczne itp. – wszystko na zasadzie pełnej dobrowolności. Należy pamiętać, że nie ma dodatkowego budżetu związanego z platformą Horizon4Ukraine.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) uruchomiła inicjatywę, której celem jest upowszechnianie informacji o dostępnych ofertach pracy związanych z otwartymi konkursami grantowymi – oferta już obejmuje 500 wakatów. Sprawdź ERC dla Ukrainy.

Ukraina jest pełnoprawnym członkiem COST, a jej badacze, niezależnie od swojej lokalizacji, mogą ubiegać się o krótkoterminowe pobyty badawcze, narzędzia wirtualnego tworzenia sieci i/lub dołączyć do jednej z grup roboczych w ramach programu COST.

Dodatkowo COST oferuje dedykowane, płatne staże dla młodych ludzi z tytułem licencjata lub odpowiednim doświadczeniem i znajomością języka angielskiego.

Czytaj więcej:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.