Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Uzgodniono strategię Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na lata 2021-2027

  • Opublikowano: 29 stycznia 2021
  • Autor: redakcja

Niemal 3 mld euro, czyli o prawie 600 mln więcej w porównaniu z obecnym okresem finansowania, ma otrzymać Europejski Instytut Innowacji i Technologii w latach 2021-2027. EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up.

28 stycznia 2021 r. osiągnięto porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027.  Zakończyły się negocjacje trójstronne, a teraz nowe teksty prawne muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

– Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie polityczne w sprawie przyszłości Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, który stanowi integralną część nowego programu Horyzont Europa na lata 2021–2027. Od czasu jego utworzenia w 2008 r. EIT dowiódł swojej wartości we wzmacnianiu ekosystemów innowacji w całej UE. Dzięki udoskonalonym ramom prawnym i nowemu programowi strategicznemu, w połączeniu ze zwiększonym budżetem odpowiadającym jego ambicjom, EIT będzie w stanie zrealizować priorytety UE w dziedzinie edukacji, innowacji i badań naukowych, a tym samym przyczynić się do odbudowy europejskiej gospodarki i społeczeństwa – powiedziała unijna komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel. – Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję wprowadzone do EIT ulepszenie mające na celu zapewnienie większego geograficznego zasięgu działania instytutu, aby wyeliminować podziały ze względu na stopień innowacyjności, oraz fakt, że w nadchodzących latach EIT uruchomi dwie nowe wspólnoty wiedzy i innowacji: jedną działającą w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego oraz drugą – obejmującą sektory i ekosystemy gospodarki wodnej i morskiej. Oba obszary działalności są ważne dla Komisji ze względu na ich wkład w rozwiązywanie obecnych i przyszłych wyzwań społecznych – dodała komisarz Gabriel.

Przyjęte wczoraj wnioski mają w zamierzeniu dostosować EIT do kolejnego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa (2021–2027), który stanowi spełnienie zobowiązania Komisji do dalszego zwiększenia potencjału Europy w zakresie innowacji. Dysponując budżetem w wysokości niemal 3 mld euro, co stanowi wzrost o prawie 600 mln euro w porównaniu z mijającym okresem finansowania, EIT będzie stymulować ożywienie gospodarki oraz transformację ekologiczną i cyfrową w celu zbudowania bardziej zrównoważonego i odpornego społeczeństwa. EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up.

EIT działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC), które skupiają przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze w całej Europie. Instytut będzie teraz mógł położyć większy nacisk na swój wymiar regionalny: wzmocniony Regionalny System Innowacji (Regional Innovation Scheme – RIS)  będzie ukierunkowany na kraje, które pozostają w tyle pod względem innowacyjności. Nowa inicjatywa pilotażowa zwiększy również zdolności instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Ponadto EIT zacieśni współpracę z Europejską Radą ds. Innowacji (EIC), co przyczyni się do zwiększenia ogólnego potencjału innowacyjnego Europy.

CZYTAJ TAKŻE: EIC i EIT zacieśniają współpracę na rzecz europejskich innowatorów

O EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ustanowiono w 2008 r., jego siedziba mieści się w Budapeszcie. Celem EIT jest sprostanie najistotniejszym wyzwaniom społecznym przez poprawę zdolności i wyników UE w zakresie innowacji dzięki integracji trójkąta wiedzy obejmującego edukację, badania naukowe i innowacje.

EIT jest jednym z trzech elementów składowych filaru Innowacyjna Europa programu Horyzont Europa. Program ten zapewnia środki finansowe dla EIT w ramach długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027, uzasadnia funkcjonowanie instytutu, określa jego wartość dodaną, obszary interwencji oraz ogólne kierunki działania.

Podstawą prawną regulującą działalność EIT pozostaje rozporządzenie w sprawie EIT, w którym określono misję, kluczowe zadania i ramy funkcjonowania tego instytutu. Z kolei strategiczny plan innowacji na lata 2021-2027 (Strategic Innovation Agenda 2021-2027) określa strategię i priorytety EIT na następny okres programowania, jego cele, kluczowe ramy działalności, sposób funkcjonowania i oczekiwane skutki.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.