Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Komisarz Gabriel w żółtym żakiecie i wicepremier Stefaniszyna na konferencji prasowej. W tle niebiesko-żółta ukraińska flaga
Od lewej: wicepremier ds. integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO Olha Stefaniszyna i komisarz Mariya Gabriel (fot. EU Newsroom)

UE przeznaczy 20 mln euro dla ukraińskich start-upów za pośrednictwem EIC

  • Opublikowano: 10 czerwca 2022
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska uruchomiła instrument wsparcia środowiska ukraińskich innowatorów o wartości 20 mln euro. Oprócz grantów ukraińscy innowatorzy mogą liczyć również na doradztwo i pomoc w nawiązywaniu europejskich kontaktów. Otwarcie konkursu planowane jest 23 czerwca 2022 r.

Dzięki zmianie Programu prac Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) na 2022 r. nowa inicjatywa zapewni wsparcie finansowe w wysokości do 60 tys. euro dla co najmniej 200 ukraińskich start-upów z branży zaawansowanych technologii.

Ponadto EIC będzie oferować wsparcie o pozafinansowym charakterze, np. doradztwo dla przedsiębiorstw i pomoc w nawiązywaniu kontaktów. Zwiększy to zdolność ukraińskich innowatorów do współdziałania z europejskim ekosystemem innowacji oraz do wchodzenia na nowe rynki i korzystania z europejskich instrumentów finansowych.

– Walka z rosyjską agresją wojskową trwa. Ukraina musi jednak równocześnie patrzeć w przyszłość. Rynek start-upów w tym kraju jest dynamiczny, a innowacyjne przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał. Bardzo ważne jest zachowanie tych zdolności gospodarczych i umożliwienie ukraińskim innowatorom technologicznym rozwoju i dalszej integracji z europejskim ekosystemem innowacji. Chcemy, aby rozszerzyli oni swoją działalność na rynki europejskie i światowe – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Przed rosyjską inwazją rynek nowych przedsiębiorstw technologicznych w Ukrainie był prężny: działało na nim ponad 1600 start-upów. Nasze nowe działanie służy zabezpieczeniu tego kierunku rozwoju, wzmocnieniu powiązań z europejskim ekosystemem innowacji oraz zapewnieniu, by ukraińskie start-upy były dobrze przygotowane do przyjęcia roli liderów odbudowy ukraińskiej gospodarki – powiedziała Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Wsparcie w wysokości 20 mln euro zostanie wypłacone w drodze zaproszenia do składania wniosków, skierowanego do ogólnoeuropejskiej sieci stowarzyszeń start-upów, wspierającej ukraińskie podmioty z sektora innowacji. Zapewniona zostanie synergia z odpowiednimi inicjatywami UE, takimi jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości. Poprzez to zaproszenie, które zostanie otwarte 23 czerwca 2022, Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) stara się zapewnić ciągłość działania ukraińskich przedsiębiorstw technologicznych i wspierać ich rozwój.

Działanie może pomóc w przygotowaniu ukraińskich start-upów do skutecznego konkurowania o możliwości finansowania z EIC. EIC może udzielać nowym przedsiębiorstwom finansowania w formie dotacji i inwestycji kapitałowych w wysokości do 17,5 mln euro. Może też przyciągać dalsze inwestycje prywatne – do poziomu trzykrotnie przewyższającego kwotę zainwestowaną z funduszy publicznych.

Ponadto, 9 czerwca 2022 weszła w życie umowa o stowarzyszeniu Ukrainy z programami Horyzont Europa i Euratom. Umowę podpisano 12 października 2021 r. w trakcie szczytu UE-Ukraina. Dzięki temu europejscy i ukraińscy naukowcy i innowatorzy, uniwersytety oraz firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mogą współpracować na równych warunkach, aby osiągnąć wspólne cele i stawić czoła krytycznym wyzwaniom.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.