Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Rusza konkurs Seal of Excellence dla MŚP, które ubiegały się o grant EIC Accelerator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs Seal of Excellence, realizowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedstawiciele sektora MŚP, którzy uzyskali od Komisji Europejskiej pieczęć doskonałości na zgłoszony projekt – firmy, które dotarły do 3. etapu aplikacji, ale nie przeszły pomyślnie panelu, będą mogły zgłaszać swoje wnioski o dofinansowanie począwszy od 10 czerwca 2024 r. Budżet konkursu to 35 mln zł.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą zgłosić w tym naborze projekty badawczo-rozwojowe, którym Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu Horyzont Europa. Projekty muszą obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co projekt z pieczęcią doskonałości bądź jego część dotyczącą przeprowadzenia prac B+R. Sam certyfikat powinien być wystawiony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w konkursie. Dodatkowo, każdy projekt powinien wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Głównym celem programu EIC Accelerator jest wsparcie MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, posiadają przełomowe rozwiązanie przynajmniej na etapie prototypu i zamierzają je wdrożyć na rynek europejski i globalny. Tym projektom, które przez ograniczenia budżetowe nie mogły zostać sfinansowane z instrumentu, Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence i mogą one ubiegać się o bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym. Konkurs, który ogłosiło NCBR, jest więc drugą szansą na ich realizację – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zasady naboru

Pomoc publiczna zostanie przeznaczona na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, na jeden projekt, to 2,5 mln euro. Jednocześnie całkowita wysokość dofinansowania dla projektu B+R nie może przekroczyć maksymalnej wielkości dofinansowania określonego dla tego projektu, zgodnie z przepisami EIC Accelerator programu Horyzont Europa. Poziom dofinansowania dla jednego MŚP na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac. Każdy projekt może być realizowany nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Seal of Excellence potrwa od 10 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Ocena złożonych wniosków odbędzie się w ciągu 70 dni od zakończenia naboru.


Seal of Excellence jest instrumentem realizującym cel Priorytetu II – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa udziela bezpłatnego wsparcia firmom zainteresowanym programem EIC Accelerator. Począwszy od przekazywania informacji o procesie aplikacji (szkolenia, indywidualne konsultacje) przez pomoc w ocenie potencjału firmy i jej szans w programie, przez konsultowanie wniosku zarówno na etapie krótkiej, jak i długiej aplikacji, po organizację próbnych paneli dla firm zaproszonych na interview. Do kontaktu zaprasza Zespół ds. Innowacyjnej Europy w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.