Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Graficzny obraz statystyk z daszbordu KPK

Rośnie jakość polskich wniosków w programie Horyzont Europa

Dofinansowanie polskich uczestników projektów w programie Horyzont Europa wzrosło o 32,01% w porównaniu do analogicznego okresu Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020) – wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej (KE) po rozstrzygnięciu 178 konkursów w Horyzoncie Europa (HE).

Jednym z kluczowych czynników, które miały wpływ na tak znaczący wzrost dofinansowania projektów HE, była istotna poprawa jakości wniosków o koordynację projektów składanych przez polskich uczestników – z 14,21% w H2020 do 35,70% w HE wzrósł udział wniosków, które otrzymały ocenę powyżej progu kwalifikowalności (tzw. threshold).

Wzrósł też wskaźnik jakości wniosków mierzony relacją liczby wniosków, które otrzymały dofinansowanie do liczby wniosków, które przeszły threshold – z 23,31% w H2020 do 29,49% w HE.

W efekcie tych zmian współczynnik sukcesu polskich wniosków o koordynacje projektów wzrósł znacząco z 3,31% w H2020 aż do 10,53% w HE (liczba dofinansowanych wniosków do liczby złożonych wniosków).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym interaktywnym dashboardem opracowanym przez ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego pn. Uczestnictwo w projektach PR UE oraz wcześniejszymi dashboardami, zaktualizowanymi o najnowsze dane KE:

  • Profil kraju w Programach Ramowych UE (względem jego potencjału) na tle Europy,
  • Nauka polska w Programach Ramowych UE (według nomenklatury typów organizacji OPI),
  • Uczestnictwo polskich regionów w Programach Ramowych UE w odniesieniu do ich potencjału (według danych Eurostatu).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.