Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zamówienia przedkomercyjne na B+R i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania

Sektor publiczny obejmujący obszary opieki zdrowotnej, zmian klimatycznych, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i usług publicznych stoi w obliczu ważnych wyzwań. Przekształcenia tego sektora często wymagają innowacyjnych rozwiązań oraz przyszłościowych strategii dot. zamówień publicznych. Czasami rozwiązania są bliskie wprowadzenia na rynek i można myśleć o zamówieniu rozwiązania komercyjnego (PPI), czasem brak jest oczekiwanego rozwiązania i potrzebne jest przeprowadzenie prac B+R (PCP).

Zamówienia przedkomercyjne na B+R (PCP) mogą być stosowane, gdy wyzwanie wymaga działań B+R, aby opracować nowe rozwiązania. Problem jest jasno zdefiniowany, ale plusy/minusy kilku potencjalnych rozwiązań konkurencyjnych nie zostały jeszcze porównane/ocenione. Brak jest jeszcze gotowości do wdrożenia, takiej jak w przypadku PPI. Sektor publiczny zamawia działania B+R, aby pokierować rozwojem rozwiązań spełniających jego potrzeby, zgromadzić wiedzę o rozwiązaniach alternatywnych, unikając uzależnienia od jednego dostawcy (tworzenie konkurencyjnej bazy dostawców). Konsorcjum administracji publicznych z min. 3 krajów MS/AC zamawia w formie konkursu działania B+R od kilku dostawców jednocześnie, oceniając postępy w punktach kluczowych etapów projektowania, prototypowania i fazy testów. Aby zwiększyć zachęty dla późniejszej komercjalizacji ryzyka i korzyści związane z B R (np. prawa własności intelektualnej) są współdzielone z dostawcami.

przedkomercyjne

Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) stosowane są, gdy wyzwanie wymaga rozwiązań, które są prawie gotowe technologicznie – nie ma potrzeby B+R do zastosowania na rynku lub rozwiązania są już na rynku w małej skali, ale nie spełniają wymagań sektora publicznego na szeroką skalę. Sektor publiczny działa jak klient zamawiający/wcześnie przysposabiający/pierwszy nabywca dla innowacyjnych produktów i usług, które są nowo wchodzącymi na rynek (nie są jeszcze powszechnie dostępne na rynku). Takie konsorcjum działa jako moderator w imieniu grupy nabywców z masy krytycznej, która pobudza przemysł do rozwoju produkcji i do wprowadzania produktów na rynek w określonym czasie z oczekiwanym stosunkiem jakości do ceny. Po zakończeniu testów i/lub certyfikacji, grupa nabywców kupuje znaczną ilość produktów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.