Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Jak wypełniać SME Validation Check

Status MŚP (SME) wyświetla się jako „SME yes”, wyłącznie w przypadku gdy status organizacji jako MŚP został potwierdzony w ciągu 1-2 ostatnich lat, lub jeśli przeprowadzono weryfikację za pomocą nowego narzędzia do samoweryfikacji statusu MŚP (SME self assesment) na stronie Funding & Tenders Portal.

Proszę poinformować  LEARa (wyznaczonego przedstawiciela osoby prawnej), by wypełnił kwestionariusz MŚP według następującej kolejności:

 1. Zaloguj się do Funding & Tenders Portal za pomocą danych w systemie ECAS
 2. Przejdź do zakładki „MY ORGANISATIONS”
 3. Kliknij przycisk MO (Modyfikowanie danych Organizacji)
 4. Otworzy się okienko, w którym należy uzupełnić dane
 5. Należy wybrać z rozwijanego menu, w lewym dolnym rogu ekranu, pozycję „Research and Innovation”
 6. Przejdź do zakładki Enterprise Data (Dane Przedsiębiorstwa)
 7. Kliknij w przycisk „Perform Self-Assessment” (dokonaj samoweryfikacji) i wciśnij przycisk „Next” (Dalej)
 8. Przejdź przez procedurę samoweryfikacji i kliknij przycisk „Next”
 9. Kliknij przycisk „Update your data” (Zaktualizuj dane) by zapisać zmiany

The SME status is shown as SME yes, only if the organisation was validated as SME for the past 1-2 years or the new SME self-assessment was make on the Funding & Tenders Portal.

Please ask the Legal Entity Appointed Representative (LEAR) of the entity to fill in the SME Questionnaire as follow:

 1.  Log on the Participant Portal with your ECAS credential
 2. Go to MY ORGANISATIONS tab
 3. Click on MO button (Modify Organisation details)
 4.  A separate URF window will open for data updates
 5. Select from the drop-down menu in the bottom left of the screen the programme ‘Research and Innovation’
 6.  Go to the Enterprise Data tab
 7. Click on the Perform Self-Assessment button
 8. Go through the Self-Assessment, at the end click Next button
 9. Click Update your data button (to save the data)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.