Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Projekt MIBMiK najlepszy wśród wniosków Teaming 2022

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej otrzyma finansowanie Komisji Europejskiej na projekt RACE w ramach programu Teaming. Projekt ten znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej spośród 31 projektów ocenionych w drugim etapie konkursu.

Serdecznie gratulujemy!

Projekt zatytułowany „RNA and Cell Biology – from Fundamental Research to Therapies”, o akronimie RACE, został wybrany do finansowania w programie Teaming for Excellence w ramach Horyzontu Europa, z wynikiem oceny 14,5 na 15 punktów! Projekt RACE będzie trwał sześć lat i otrzyma finansowanie w wysokości prawie 15 mln euro. Na przygotowanie wniosku do II etapu konkursu MIBMiK otrzymał wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – merytoryczne, a także finansowe w wysokości 300 tys. zł.

Cel RACE jest zbieżny z ambitnymi planami rozwoju MIBMiK na najbliższe lata. Dzięki niemu Instytut stanie się światowej klasy Centrum Doskonałości w obszarze RNA i Biologii Komórki, łącząc wybitne osiągnięcia naukowe z profesjonalną działalnością komercyjną.

Projekt będzie koordynowany przez prof. Martę Miączyńską, dyrektor MIBMiK i realizowany w ramach konsorcjum trzech instytutów: MIBMiK – koordynatora i głównego beneficjenta RACE oraz dwóch partnerów: Uniwersytet w Edunburgu oraz Flamandzki Instytut Biotechnologii.

Partnerzy posiadają istotne doświadczenie, aby aktywnie wspierać Instytut w osiąganiu jego celów i wdrażaniu kluczowych działań projektu RACE, które obejmują: rekrutację nowych grup badawczych i poszerzanie współpracy z partnerami zewnętrznymi, szkolenie młodego pokolenia naukowców MIBMiK dla środowiska akademickiego i przemysłu, rozwój specjalistycznych pracowni badawczych, ustanowienie wewnętrznego systemowego wsparcia transferu technologii (ITechnology Incubator) i wreszcie – cyfryzację i modernizację procesów zarządzania i administracji.

Projekt RACE będzie finansowany w ramach programu Teaming for Excellence, będącego częścią obszaru Widening participation and strengthening the European Research Area w ramach Horyzontu Europa. Program ten wspiera centra doskonałości, które powinny służyć jako wzorce do naśladowania, zarówno  w kraju jak i w regionie, do stymulowania nowych inwestycji i reform krajowych systemów badań i innowacji w krajach o niższym potencjale R&I.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.