Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkursy EIC 2022 – więcej możliwości, nowe inicjatywy

Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji na rok 2022 (EIC WP2022). Tym samym została uruchomiona kolejna pula finansowania – w tym roku jest to ponad 1,7 mld euro. Innowatorzy mogą aplikować do EIC Pathfinder, Transition i Accelerator.

Uruchomiona w marcu 2021 r. jako główna nowość programu Horyzont Europa, Europejska Rada ds. Innowacji dysponuje całkowitym budżetem na lata 2021–2027 w wysokości ponad 10 mld euro.

Przyjęty Program Prac 2022 otwiera możliwości finansowania dla innowatorów, aby zwiększyć skalę ich przełomowych innowacji i stworzyć nowe rynki, na przykład w dziedzinie informatyki kwantowej, baterii nowej generacji i terapii genowej.

Dokument jest już dostępny: EIC WP 2022

– Europejska Rada ds. Innowacji wsparła już 4 jednorożce i ponad 90 centaurów. Program pracy na ten rok jest wspierany przez największy w historii roczny budżet dla wizjonerów: przedsiębiorców i badaczy, a także nowe środki wspierające innowatorki i przedsiębiorstwa typu scale-up. Europa jest zaangażowana we wspieranie innowacji i nowych technologii i jesteśmy na dobrej drodze, aby spełnić nasze ambicje – aby stworzyć z EIC europejską fabrykę jednorożców – powiedziała Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Program Pracy EIC 2022 zawiera kilka nowych elementów, które upraszczają proces składania wniosków i wpisują się w realizację polityki UE.

Nowości:

  • Nowa inicjatywa EIC Scale-Up 100: Wspierając od 2018 r. już ponad 2600 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i start-upów EIC wprowadza inicjatywę EIC Scale-up 100, aby zidentyfikować 100 obiecujących firm z UE, które mają potencjał, by stać się „jednorożcami” (o wartości ponad 1 mld euro).
  • Inwestycje kapitałowe powyżej 15 mln euroAkcelerator EIC umożliwi firmom pracującym nad technologiami o strategicznym znaczeniu dla Europy ubieganie się o inwestycje EIC o wartości większe niż dotychczasowe 15 mln euro.
  • Silniejsze wsparcie dla innowatorek:
    • Opracowanie indeksu innowacji płci i różnorodności w celu identyfikacji luk i zachęcania do różnorodności w firmach. Zapewni to spójne informacje inwestorom, sponsorom, klientom i decydentom.
    • Edycja EU Prize for Women Innovators w 2022 r. będzie obejmować dwie dodatkowe nagrody dla innowatorek poniżej 35. roku życia – w sumie przyznanych zostanie sześć nagród: trzy nagrody dla najbardziej inspirujących innowatorek w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, oraz trzy nagrody dla najbardziej obiecujących „Rising Innovators” w wieku poniżej 35 lat.

Wkład w priorytety unijnej polityki

W Programie Pracy na 2022 r. określono zaktualizowany zestaw wyzwań „EIC Challenges”. Konkursy EIC Challenges zapewniają możliwości finansowania w tych obszarach tematycznych, które są szczególnie ważne dla KE. Stąd przeznaczono kwotę ponad 500 mln euro dla start-upów, aby opracowały technologie, które przyczynią się do osiągnięcia celu UE, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r., a także do budowania strategicznej autonomii w kwantowe, kosmiczne i nowe technologie medyczne.

Uproszczenie

EIC dąży do ciągłego doskonalenia swoich procesów z korzyścią dla wnioskodawców:

Wszystkie wyróżniające się przedsiębiorstwa, które nie mogą być finansowane przez EIC ze względu na ograniczenia budżetowe, automatycznie otrzymają pieczęć doskonałości (Seal of Excellence), która może im pomóc w uzyskaniu finansowania z innych źródeł, takich jak fundusze strukturalne, fundusze naprawcze (Recovery Funds) lub inne.

Na 2022 r. przewidziano liczne terminy składania wniosków o granty EIC Transition i Accelerator, z ciągłym naborem wniosków wprowadzonym do EIC Transition. Co więcej, ubiegający się o grant EIC Accelerator, których wniosek po pierwszej, wstępnej ocenie nie został przyjęty do drugiego etapu, będą mogli go poprawić uwzględniając uwagi ewaluatorów z pierwszej oceny i złożyć ponownie.

Granty Europejskiej Rady ds. Innowacji w 2022 r.

Tabelka w języku angielskim grupująca informacje o konkursach, datach otwarcia naboru i tematach

UWAGA! Program Pracy zawiera błędną datę zamknięcia naboru EIC Pathfinder Open. Prawidłowa data (tak jest w portalu Funding&Tender Opportunities) to 4 maja.

  • EIC Pathfinder (350 mln euro) dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych do podejmowania wizjonerskich badań, które mogą doprowadzić do przełomów technologicznych.
  • EIC Transition (131 mln euro) na przekształcenie wyników badań w innowacje, koncentrując się na wynikach projektów EIC Pathfinder i projektów ERC Proof of Concept.
  • EIC Accelerator (1,16 mld euro) dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w celu rozwijania i zwiększania skali innowacji, z potencjałem tworzenia nowych rynków lub zrewolucjonizowania istniejących.

Wszystkie projekty Europejskiej Rady ds. Innowacji mają dostęp do usług Business Acceleration Service , które zapewniają trenerów, mentorów i wiedzę ekspercką, możliwości partnerstw z korporacjami, inwestorami i innymi podmiotami oraz szereg innych usług.

Wydarzenia informacyjne:

W związku z nowym programem 16 lutego 2022 odbyło się  spotkanie informacyjne,  w czasie którego eksperci KPK i KE omówili warunki i zasady aplikowania w konkursach EIC Pathfinder i Accelerator w 2022 oraz wyzwania w kategoriach Challenge na 2022 rok. [NAGRANIE
EIC InfoDay  |  22 lutego  2022
EIC Transition Challenges 2022 Info Day

9 marca 2022 g. 9:00 – 12:00

.

Więcej na temat konkursów EIC:

(Źródło: KE)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.