Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Poszukiwani eksperci, którzy pomogą ustalić europejskie priorytety badań nad rakiem

  • Opublikowano: 5 sierpnia 2022
  • Autor: redakcja

W ramach finansowanego przez UE projektu 4.UNCAN.eu opublikowano konkurs dla europejskich ekspertów w dziedzinie badań nad nowotworami mający na celu ustalenie strategicznego programu priorytetów w zakresie takich badań. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2022 r.

Mimo dużego postępu w dotychczasowych badaniach nad nowotworami wiele aspektów tych chorób pozostaje tajemnicą. Świadczą o tym liczby – w samym 2020 roku w Unii Europejskiej zmarło na raka 1,3 mln osób, a jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań, liczba ta może wzrosnąć o ponad 24% do roku 2035. Aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne badania, europejska Misja Rak i Europejski plan walki z rakiem zakładają uruchomienie UNCAN.eu europejskiej inicjatywy na rzecz badań nad rakiem.

W celu koordynowania tego działania, w ramach finansowanego przez UE projektu 4.UNCAN.eu opublikowano zaproszenie dla europejskich liderów naukowych i przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów, aby pomóc w określeniu obszarów badań nad rakiem, do których należy podejść priorytetowo na poziomie europejskim. Eksperci wyłonieni w konkursie utworzą eksperckie grupy robocze (Expert Working Group – EWG). Następnie zostaną poproszeni o wzięcie udziału w jednym lub kilku procesach wykorzystujących metodę delficką związanych z wybraną przez siebie dziedziną (lub dziedzinami) wiedzy. Powstały w ten sposób program priorytetów badawczych stanie się podstawą do uruchomienia specjalnych programów finansowania badań w ramach Misji Rak.

Programy finansowania uwzględnią także przypadki użycia na potrzeby systemu European Federated Cancer Research Data Hub, który będzie gromadzić dane z modeli eksperymentalnych i od pacjentów. Dzięki temu programowi europejscy liderzy naukowi przyczynią się do powstania przełomowych odkryć w dziedzinie zarządzania, profilaktyki i leczenia nowotworów.

Sześć obszarów badań nad rakiem

Zespół projektu 4.UNCAN.eu określił sześć obszarów badań nad rakiem o charakterze translacyjnym, dla których multidyscyplinarne grupy robocze będą omawiać priorytety badawcze. Dotyczą one:

  • profilaktyki nowotworów,
  • wczesnej diagnostyki,
  • wrażliwości i oporności na terapię,
  • nowotworów dziecięcych,
  • nowotworów w kontekście starzenia się,
  • przeżywalności.

W zaproszeniu dla EWG wymieniono słowa kluczowe i pojęcia związane z każdym obszarem badawczym, aby pomóc ekspertom w wyborze obszarów odpowiadającym ich dziedzinom specjalizacji. Zgłaszający mogą wskazać maksymalnie dwa obszary badawcze, w których chcą uczestniczyć. Eksperci będą wybierani na podstawie systemowych kryteriów dotyczących dorobku naukowego i międzynarodowego doświadczenia badawczego. W skład grup roboczych wejdą naukowcy na różnych etapach kariery.

Procesy wykorzystujące metodę delficką obejmą dwie rundy konsultacji online, które odbędą się w okresie od września 2022 do lutego 2023 roku, oraz jedno spotkanie w okresie od marca do maja 2023 roku. Wydatki na to spotkanie zostaną pokryte przez 4.UNCAN.eu.

Aby wziąć udział w konkursie, osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz online oraz przesłać CV w dowolnym formacie na adres uncan-eu@vhio.net. CV powinno zawierać krótki szkic biograficzny, listę maksymalnie 10 istotnych recenzowanych publikacji z ostatnich 5 lat oraz opis maksymalnie 10 międzynarodowych działań badawczych z ostatnich 5 lat.

Termin składania wniosków w ramach konkursu dla ekspertów upływa 15 sierpnia 2022 roku.

(Źródło: Cordis Europa)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.