Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Pierwsza nagroda UE za wybitne wyniki wdrażania działań na rzecz równości płci

  • Opublikowano: 19 września 2022
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska ustanowiła nagrodę dla czempionów równości płci – EU Award for Gender Equality Champions – nowe wyróżnienie dedykowane organizacjom akademickim i badawczym, które osiągnęły wybitne wyniki we wdrażaniu działań na rzecz równości płci. Zgłoszenia można wysyłać do 13 października 2022.

Ta nowa nagroda ma na celu wspieranie planów i polityk równości płci sprzyjających włączeniu społecznemu w ramach nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Uzupełni i wzmocni wymóg posiadania Planów Równości płci (GEP) jako kryterium kwalifikowalności dla szkolnictwa wyższego i organizacji badawczych składających wnioski do programu Horyzont Europa.

– UE jest zaangażowana we wzmacnianie równości płci w obszarze badań i innowacji. W związku z tym chcemy docenić i uhonorować uczelnie i organizacje badawcze, które wykazały wyjątkowe zaangażowanie w promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne. EU Award for Gender Equality Champions ma na celu nagrodzenie tych inicjatorów zmian i zainspirowanie innych organizacji, aby same stały się czempionami równości płci – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach:

  • Sustainable Gender Equality Champions: Organizacje, które mogą wykazać się znaczącą i trwałą historią działalności oraz wysokim poziomem osiągnięć dzięki wdrożeniu GEP.
  • Newcomer Gender Equality Champions: Organizacje, które niedawno rozpoczęły wdrażanie GEP i mogą wykazać znaczący postęp w jego wdrażaniu i osiągniętych wynikach.
  • Inclusive Gender Equality Champions: Organizacje, które opracowały najbardziej innowacyjne integracyjne Plany Równości Płci krzyżujące się z innymi kategoriami społecznymi, takimi jak pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, orientacja seksualna i tożsamość płciowa (LGBTI+) lub niepełnosprawność.
APLIKUJ

Kandydaci mogą aplikować tylko do jednej z trzech kategorii. W sumie zostaną przyznane cztery nagrody: dwie zwycięzcom w pierwszej kategorii, i po jednej zwycięzcy w drugiej i trzeciej kategorii nagród. Każdy zwycięzca otrzyma 100 tys. euro.

W konkursie EU Award for Gender Equality Champions mogą brać udział szkoły wyższe i organizacje badawcze z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Zgłoszenia do pierwszej edycji nagrody można nadsyłać do 13 października 2022 r.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.