Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Otwarty konkurs na innowacje dla klimatu w projekcie ARSINOE

Do 23 lipca 2023 można składać wnioski w pierwszym otwartym konkursie projektu ARSINOE na innowacje dla klimatu.

O projekcie ARSINOE

ARSINOE to finansowany przez UE projekt, którego celem jest stworzenie regionów odpornych na zmianę klimatu poprzez rozwiązania systemowe i innowacje. W 2023 r. w ramach projektu ogłoszona zostaje seria otwartych przetargów na innowacyjne rozwiązania z całej Europy w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Celem jest zidentyfikowanie obiecujących lub dojrzałych innowacji, które mogą pomóc wybranym regionalnym studiom przypadku stać się bardziej odpornymi na zmiany klimatu.

Wnioski zostaną ocenione, a wybrane otrzymają do 50 tys. euro na  działania demonstracyjne w ramach studiów przypadku na Głównej Rzece (Niemcy) i Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) oraz do 25 tys. euro na albańskie studium przypadku Ochrydy i Prespa Lakes (więcej informacji na temat studiów przypadku na stronie projektu).

Jakie są wymagania ogólne?

  1. Wnioskodawcy (innowatorzy) muszą być uznanym podmiotem prawnym z siedzibą w jednym z kwalifikujących się krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Islandia, Norwegia, Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Gruzja, Izrael,  Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.
  2. Wnioskodawcami mogą być małe lub średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, firmy typu start-up, spółki typu spin-off, uniwersytety lub instytuty badawczo-rozwojowe, międzynarodowe korporacje lub spółki zależne/córki, organizacje pozarządowe i fundacje.
  3. Kontraktowanie innowacji jest możliwe bez kolidowania z wymogami prawnymi, którym podlega zamawiający (np. związanymi z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych).
  4. Wniosek powinien być złożony przed upływem terminu za pośrednictwem strony internetowej ARSINOE.
  5. Formularz zgłoszeniowy online zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.
  6. Wybrane innowacje są dostępne, a innowatorzy mogą przeprowadzić wszelkie działania testowe i wdrożeniowe, w tym raportowanie wyników, w okresie od października 2023 r. do marca 2025 r. Dokładne daty i harmonogram należy uzgodnić z umawiającą się stroną na etapie zawierania umowy.
  7. Innowacja jest istotna dla studium przypadku, tj. uznaje się, że może przyczynić się do rozwiązania wyzwania związanego ze studium przypadku i osiągnięcia jego celów, jak określono w materiałach uzupełniających opublikowanych wraz z zaproszeniem.

Zapraszamy do rejestracji,  aby wziąć udział w internetowej sesji informacyjnej, która odbędzie się we wtorek 4 lipca 2023 r. o godz. 14:00 CEST. Podczas sesji organizowanej przez ARSINOE, potencjalni wnioskodawcy będą mieli okazję rozwiać niejasności i zadać pytania oraz otrzymać wskazówki dotyczące procesu aplikacyjnego.

Więcej informacji na temat tego konkursu znajdą Państwo na stronie projektu ARSINOE

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.