Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Otwarty konkurs IHI Call 3, a w nim m.in. choroby rzadkie i zdrowie psychiczne

13 grudnia 2022 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI) ogłosiło Call 3 – trzecie zaproszenie do składania wniosków, obejmujące tematykę dotyczącą chorób rzadkich, zdrowia psychicznego oraz podejmujące wyzwania takie jak zapobieganie chorobom, opieka szpitalna i dane generowane przez pacjentów. Wnioski są przyjmowane do 15 marca 2023 r.

IHI tym razem na finansowanie projektów przeznaczy do 138 mln euro. Przygotowując swoje jednoetapowe wnioski, wnioskodawcy będą musieli zapewnić, że około połowa (tj. co najmniej 45%) całkowitych kosztów ich projektu zostanie pokryta przez partnerów prywatnych IHI i/lub partnerów wnoszących wkład do IHI.

Pięć tematów konkursu 3. stanowi przykład zaangażowania IHI w działania na rzecz całego spektrum opieki zdrowotnej, począwszy od zapobiegania chorobom:

  1. Platforma badań przesiewowych i biomarkery do przewidywania chorób i zapobiegania im

Pacjenci i systemy opieki zdrowotnej odniosłyby ogromne korzyści z możliwości zapobiegania chorobom, jednak w przypadku wielu schorzeń brakuje dobrego zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania danej osoby. Projekty w ramach tego tematu powinny zidentyfikować chorobę o niezaspokojonych potrzebach medycznych oraz określić markery biologiczne (takie jak genetyka, markery cyfrowe/obrazowe, aspekty środowiskowe itp. Następnie powinny one opracować otwartą platformę przesiewową w celu identyfikacji osób zagrożonych rozwojem badanej choroby.

2. Dowody generowane przez pacjentów dla lepszych wyników

Ludzie w coraz większym stopniu generują duże ilości danych dotyczących zdrowia, w tym wyniki i doświadczenia zgłaszane przez pacjentów (PROMs & PREMs) oraz informacje o preferencjach pacjentów (PPI). Informacje te są jednak często rozproszone w różnych systemach, co ogranicza ich przydatność dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Projekty w ramach tego tematu powinny opracować ramy integracji danych i danych wejściowych generowanych przez pacjentów w celu wykorzystania ich w procesie podejmowania decyzji dotyczących zdrowia oraz wykazać ich przydatność za pomocą kilku przypadków użycia.

3. Poprawa wyników (efektów leczenia) w szpitalach

Wielu pacjentów przyjmowanych do szpitala jest poddawanych zabiegom, które wymagają znacznego okresu rekonwalescencji i rehabilitacji. Nowe metody leczenia, takie jak operacje małoinwazyjne, nowe techniki obrazowania i diagnostyki oraz robotyka, mogą przyczynić się do ograniczenia powikłań i skrócenia czasu rekonwalescencji, jednak ich łączne zastosowanie nie zostało w pełni zbadane. Projekty w ramach tego tematu powinny badać, w jaki sposób można optymalnie połączyć interwencje szpitalne, podejścia do leczenia i technologie, aby poprawić zarówno wyniki pacjentów, jak i efektywność szpitala.

4. Zaawansowane terapie rzadkich chorób

Około 30 mln osób w samej Europie cierpi na rzadkie choroby, ale tylko 10% z nich jest w ogóle leczonych, a zaledwie 1% ma zatwierdzone leczenie specjalnie dla ich choroby. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMP), takie jak terapia genowa i komórkowa, mogłyby poprawić te statystyki, ale opracowanie ATMP stanowi duże wyzwanie. Celem tego tematu jest optymalizacja i usprawnienie rozwoju ATMP poprzez wzmocnienie ekosystemu badań translacyjnych nad ATMP w Europie oraz usunięcie barier naukowych, technologicznych i regulacyjnych, które utrudniają skuteczny rozwój ATMP.

5. Technologie cyfrowe a zdrowie psychiczne

Zaburzenia zdrowia psychicznego stanowią obszar, w którym istnieją poważne, niezaspokojone potrzeby w zakresie zdrowia publicznego; możliwości leczenia są często ograniczone, a osoby dotknięte tymi zaburzeniami są bardziej narażone na niektóre inne choroby. Cyfrowe technologie zdrowotne, takie jak czujniki noszone na ciele i smartfony, wykazały już potencjał w zarządzaniu innymi chorobami przewlekłymi. Celem projektów w ramach tego tematu byłoby zbadanie, w jaki sposób cyfrowe technologie zdrowotne mogłyby poprawić życie osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez lepsze zapobieganie i przewidywanie nawrotów choroby, lepsze zarządzanie chorobą oraz zajęcie się chorobami takimi jak choroby układu krążenia i cukrzyca, które są bardziej powszechne wśród osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Termin składania wniosków: 15 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące zaproszenia, w tym teksty tematyczne i informacje o tym, jak złożyć wniosek, można znaleźć tutaj.

IHI prowadzi Dni Konkursu 3. IHI 3 online od 12 do 15 grudnia 2022 włącznie. Wydarzenia obejmują sesje informacyjne na temat tematów i sposobu działania IHI, a także sesje pitchingowe i spotkania brokerskie jeden na jeden.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.