Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowy europejski Bauhaus – KE organizuje serię webinariów na temat tej inicjatywy

  • Opublikowano: 17 lutego 2021
  • Autor: redakcja

Nowy europejski Bauhaus to twórcza inicjatywa, która znosi granice między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, aby pozwolić projektantom znaleźć rozwiązania codziennych problemów. Aby przybliżyć Europejczykom tę inicjatywę, Komisja Europejska zaprasza w dniach 22-26 lutego br. na serię webinariów.

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Jego najważniejszymi wartościami są więc zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne.

Najbliższe seminaria on-line:

Link do transmisji będzie dostępny TUTAJ.

Celem fazy projektowej jest zastosowanie procesu współtworzenia do wyłonienia koncepcji poprzez wykorzystanie pomysłów, określenie najpilniejszych potrzeb i wyzwań oraz skojarzenie ze sobą zainteresowanych stron. Jednym z elementów fazy projektowej będzie pierwsza edycja konkursu o nagrodę nowego europejskiego Bauhausu, którą Komisja przeprowadzi tej wiosny.

Zwieńczeniem fazy projektowej będą opublikowane jesienią tego roku zaproszenia do składania wniosków, które pozwolą zrealizować pomysły zgłoszone w ramach nowego europejskiego Bauhausu w co najmniej pięciu miejscach w państwach członkowskich UE poprzez wykorzystanie środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym.

– Nowy europejski Bauhaus to projekt nadziei na znalezienie sposobu, jak lepiej żyć razem po pandemii. Chodzi w nim o to, by zrównoważony rozwój połączyć ze stylem, tak aby Europejski Zielony Ład dotarł do umysłów i domów obywateli. Aby nowy europejski Bauhaus odniósł sukces, potrzebujemy wszystkich kreatywnych umysłów – projektantów, artystów, naukowców, architektów i obywateli – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

– Celem przyświecającym inicjatywie nowego europejskiego Bauhausu jest opracowanie innowacyjnych ram wspierających, ułatwiających i przyspieszających transformację ekologiczną poprzez połączenie zrównoważonego rozwoju i estetyki. Tworząc pomost między światem sztuki i kultury z jednej strony, a światem nauki i technologii z drugiej, zaangażujemy całe społeczeństwo: naszych artystów, naszych studentów, architektów, inżynierów, naszych naukowców i innowatorów. Nowy europejski Bauhaus zainicjuje zmianę systemową – powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Na specjalnej stronie internetowej artyści, projektanci, inżynierowie, naukowcy, przedsiębiorcy, architekci, studenci i wszystkie zainteresowane osoby mogą dzielić się przykładami inspirujących osiągnięć w ramach nowego europejskiego Bauhausu, pomysłami na to, jaki nadać mu kształt i jak powinien ewoluować, oraz opowiadać o swoich obawy i wyzwaniach. Organizacje, które chcą mocniej zaangażować się w ten proces, mogą zostać „partnerami nowego europejskiego Bauhausu”, odpowiadając na zawarty na stronie apel.

W najbliższych miesiącach Komisja nagrodzi istniejące przykłady łączenia podstawowych wartości tej inicjatywy, które mogą inspirować do dyskusji na temat miejsc, w których żyjemy, i zachęcać do ich transformacji.

W następnej fazie inicjatywy – fazie realizacji – wdrożonych zostanie pięć projektów służących współtworzeniu nowych, ekologicznie zrównoważonych i integracyjnych rozwiązań w wielkim stylu. Celem trzeciego etapu – fazy rozpowszechniania – jest krzewienie pomysłów i koncepcji określających nowy europejski Bauhaus za pośrednictwem nowych projektów, tworzenie sieci kontaktów i wymiana wiedzy w Europie i poza nią.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.