Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowe konkursy z obszaru technologii cyfrowych w klastrze 4 Horyzontu Europa

Komisja Europejska zaktualizowała Program Pracy klastra 4 Horyzontu Europa na lata 2023-2025. W związku z aktualizacją, 23 kwietnia 2024 otwarto nabór w 9 konkursach w obszarze technologii cyfrowych w klastrze 4. Wnioski projektowe można składać 18 września 2024 r.

Zaktualizowany Program Pracy klastra 4 został opublikowany 18 kwietnia i dostępny jest na EU Funding&Tenders Portal.

Otwarto następujące konkursy:

  • W obszarze Digital Emerging przewidziano dwa konkursy w tematach:

1) Opracowanie i uruchomienie sieci grawimetrów kwantowych w Europie
HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02-01: Developing and deploying a network of quantum gravimeters in Europe (IA)
2) Stymulowanie transnarodowych badań i rozwoju w zakresie technologii kwantowych nowej generacji, obejmujących także podstawowe koncepcje i komponenty
HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02-02: Stimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components (Cascading grant with FSTP) (RIA)

  • W obszarze Human przewidziano siedem konkursów w następujących tematach:

1) Wsparcie działań Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarach tematycznych Technologie cyfrowe, Przemysł i Przestrzeń kosmiczna
HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-34: Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic areas of Digital, Industry and Space (CSA)
2) Wsparcie zarządzania aktywami intelektualnymi dla publicznych organizacji badawczych, instytucji akademickich i ich spółek typu spin-off
HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-35: Intellectual asset management support for public research organisations, academic institutions and their spin-offs (CSA)
3) Synergia z krajowymi i regionalnymi inicjatywami w Europie w zakresie innowacyjnych materiałów
HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-36: Synergy with national and regional initiatives in Europe on Innovative Materials (CSA)
4) Rozwój dużych modeli sztucznej inteligencji: Integracja nowych modalności danych i zwiększanie zdolności
HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-01: Advancing Large AI Models: Integration of New Data Modalities and Expansion of Capabilities (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
5) Wyjaśnialna i solidna sztuczna inteligencja (Explainable and Robust AI)
HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-02: Explainable and Robust AI (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)
6) Cyfrowy humanizm – stawianie ludzi w centrum transformacji cyfrowej
HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-03: Digital Humanism – Putting people at the centre of the digital transformation (CSA)
7) Ułatwienie zaangażowania w rozwój globalnej standaryzacji w zakresie ICT
HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-04: Facilitate the engagement in global ICT standardisation development (CSA)

Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć na EU Funding&Tenders Portal.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków projektowych!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Weronika Gawęda, weronika.gaweda@ncbr.gov.pl
Małgorzata Szołucha, malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.