Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowa publikacja KPK: „Plany Równości Płci (GEP) w Horyzoncie Europa”

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową publikację Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Horyzontu Europa pt. „Plany Równości Płci (GEP) w Horyzoncie Europa. Przewodnik dla polskich podmiotów publicznych – jak zrozumieć i stworzyć GEP, aby aplikować o środki z Horyzontu Europa”. W Programie Ramowym UE Horyzont Europa wprowadzono bowiem od 2023 roku posiadanie Planów Równości Płci jako kryterium kwalifikowalności projektów – nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania w tym programie przez instytucje publiczne, jeśli nie posiadają one GEP.

W pierwszej kolejności do wprowadzania Planów Równości Płci zostały zobligowane uczelnie, organizacje i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi oraz wszystkie podmioty publiczne, w tym np. ministerstwa, organizacje finansujące badania, gminy, a także organizacje publiczne nastawione na zysk, jak np. niektóre muzea. Brakowało do tej pory na rynku B+R syntetycznej publikacji, która opisałaby ten proces krok po kroku. Taką rolę spełnia przewodnik, który przekazujemy w Państwa ręce.

Równość płci jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej, zaś GEP jest uznawany za narzędzie ułatwiające pomiar i monitorowanie wdrażania środków dotyczących równości płci w podmiotach, którym zależy na zrównoważonym rozwoju. Długofalowe i trwałe cele w zakresie równouprawnienia płci można osiągnąć jedynie poprzez strukturalne podejście do zmian w całym europejskim systemie badań naukowych i innowacji.

Przewodnik wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom jednostek sektora publicznego i w kompleksowy sposób systematyzuje wiedzę o tym, dlaczego i w jaki sposób warto przygotować Plan Równości Płci w tych instytucjach.

W naszej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są najważniejsze pojęcia i wymogi Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia GEP?
  • Jak przeprowadzić diagnozę (nie)równości płci w oparciu o dane?
  • W jaki sposób ustalić cele i wskaźniki ich osiągnięcia?
  • Jak można skonstruować plan działań i harmonogram ich realizacji?
  • Jak zaplanować monitoring, raportowanie i ewaluację działań?
  • Jak opracować strategię upowszechniania GEP?

Pomocna w zapoznaniu się z tematyką GEP może być także część zawierająca najczęściej pojawiające się pytania, opracowana na podstawie napływających do Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR zapytań e‑mailowych i telefonicznych.

Przekazujemy w Państwa ręce przewodnik „Plany Równości Płci (GEP) w Horyzoncie Europa” z nadzieją, że będzie miał swój udział w sukcesach polskich podmiotów publicznych w pozyskiwaniu grantów z Horyzontu Europa na realizację innowacyjnych projektów.

Pobierz plik PDF:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.